Hopp til innholdet

Aktiviteter

Kajsa Dammann Skare (t.v) og Pernille Øistad Hagelund var to dager på utplassering på Radiumhospitalet. Her sammen med overlege Truls Ryder som er primus motor for den årlige utplasseringen. Foto: Bente Prestegård.

Ble enda mer motivert til å bli sykepleier

Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.

Fant utdanning, sommerjobb og fast jobb

Gjennom det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole har tidligere Ullern-elev Eivind Lysheim funnet sin retning i livet både utdanningsmessig og jobbmessig. «Det er jeg veldig takknemlig for», sier Eivind.

Mentormøte: Mange veier til mål

Andreklassen på Forskerlinja har fått nye mentorer for skoleåret 2020/2021. Første møte handlet mye om at veien til å bli forsker eller lege eller et annet yrke kan være mangfoldig og ta mange svinger. Men det ender alltid godt.

Førsteårselevene på forskerlinja møter mentorene

Høsten 2020 er 32 elever i gang med sitt første år på Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Tidlig i oktober fikk de møte de fire mentorene sine, som skal følge dem gjennom hele året. Og mentorene er ikke noen hvem som helst.

Samarbeidsdagene 2020 i koronaens tid

Koronaen legger demper på samarbeidsdagene der førsteklassingene på Ullern videregående skole vanligvis får besøke de ulike institusjonene og bedriftene de deler Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark med. Men – et foredrag med Jónas Einarsson, initiativtaker til parken, ble som vanlig gjennomført.

Forskerlinja presenterte egen forskning

Siste uken av det første året ved Forskerlinja ble avsluttet med at elevene presenterte egen forskning for de fire mentorene sine, rektor, lærere og medelever. En strålende varm junimorgen ble skolegården til Ullen videregående skole omdannet til en postersesjon, en aktivitet som vanligvis kun skjer på vitenskapelige konferanser.

Vil gjøre en forskjell for ungdom på sykehus

GLIMT UB ønsker å gi langtidssyke ungdommer et tilbud de fortjener når de er innlagt. Pizzakveld med kjendisene Arif og Unge Ferrari var en kjempesuksess for målgruppen, men så kom koronapandemien og stakk kjepper i hjulene for ungdomsbedriften.

Hjemmeskole på Forskerlinja

Forskerlinja er et tilbud til videregående elever som ønsker fordypning i realfag, og baserer seg på mye praktisk arbeid i kombinasjon med tung teori. Så, hvordan er det å ha hjemmeskole med digital undervisning i biologi når du skulle vært på utplassering på en forskningslab eller gjort eksperimenter på skolen? Vi tok en prat med Tia og Henrik og læreren deres Monica.

Programmerer seg fram til forståelse av kunstig intelligens og maskinlæring

Fire elever fra Ullern videregående fikk over to dager i mars spesialundervisning på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jakob, August, Jørgen og Magnus brukte mye av tiden på å programmere og lære slangen i spillet «Snake» til å få belønning og unngå døden, for å forstå mer av kunstig intelligens, nevrale nettverk og maskinlæring

Fikk lære avansert mikroskopi

Mikroskop er et viktig verktøy for forskere innen mange forskningsgrener. I februar fikk fire førsteklassinger fra Forskerlinja på Ullern videregående skole prøve ut en rekke ulike mikroskoper på kjernefasiliteten for avansert lysmikroskopi på Rikshospitalet.