Category Archives: Tidligere elever

I spesialisering til å bli lege

En varm sommerettermiddag sitter Aksel på kafé på Adamstuen. Klokken er 16 og arbeidsdagen på Ullevål er ferdig. Aksel er for tiden på gastrokirugisk avdeling på Ullevål sykehus, som en del av spesialiseringen som lege. -Jeg har inntil nylig vært på akuttlegevakten på Grünerløkka i tre måneder, noe jeg opplevde som spennende og hektisk. Det […]

Preben Martre (til venstre) på jobb i felten. Foto: Privat

Fra Ullern til digitalisering i havbruksnæringen

Aquabyte er noe så sjeldent som et Silicon Valley-eid selskap som har kundene sine i Norge. -Vi utvikler digitale løsninger innen kunstig intelligens og maskinlæring for å hjelpe til i oppdrettsnæringen, forteller Matre. Han har til daglig basert i Bergen, men har nå nettopp kommet tilbake fra en tur i Silicon Vally hos eierne. Preben […]

Simone Mester er 25 år og allerede på god vei i sin forskerkarriere. Bildet er tatt på laben hun forsker på. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Gjør kometkarriere som forsker

Simone Mester er 25 år. Før hun studerte molekylærbiologi og ble ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo (UiO), tok hun realfag på Ullern videregående skole. Hun var en av de første elevene som fikk tilbud om å delta på utplasseringer i regi av Oslo Cancer Cluster, og var utplassert på Institutt for kreftforskning ved […]