Hopp til innholdet

Spennende med mentorer

Ronja Lem Hetland går tredje året på Forskerlinja, og har nå vært med på utplassering og hatt flere mentorer. Særlig det siste er temaet for denne lille praten. For hva konkret får elevene ut av mentorordningen?

Sent oktober fikk tredjeklassingene på Forskerlinja møte sine mentorer for året for første gang:

  • Pål Selbo, forsker ved Institutt for Kreftforskning, Janne Nestvold som leder Oslo Cancer Cluster Inkubator
  • Pernille Bronken Eidesen, førstelektor og leder av skolelaboratoriet for biologi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og Professor II ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  • Vegard Vinje forsker ved Hafslund
  • Eirik Tellgren, forsker ved Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences ved Universitetet i Oslo
Pernille, Eirik, Pål og Janne – Vegard sitter utenfor bildet ved siden av Janne. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Mentorene skal følge elevene gjennom skoleåret, og en viktig del av det å være mentor er å åpne elevenes øyne for alt av muligheter som finnes der ute av utdanningsløp og arbeid.

Ronja Lem Hetland var med på mentorordningen i fjor, da med andre mentorer, og deltok også på utplassering hos Pål i vinter. Her er hennes tanker om tilbudet hun får som elev på Forskerlinja:

Hva synes du om det å ha mentorer og være en del av en mentorordning? 

Jeg synes det er veldig spennende! Det er en unik mulighet til å lære om ulike felter innen realfag og oppleve alternative retninger man kanskje ikke har tenkt på før. Det er veldig interessant å få høre dem snakke om det de driver med til vanlig, forklart på en enklere måte. Man innser at det å være forsker er mye bredere enn det man skulle trodd. Jeg synes også utplasseringene er spennende. Det å se hvordan realfag faktisk blir brukt i næringslivet og å selv få prøve på forsøk har vært veldig lærerikt!

Ronja er konsentrert om pipettering. Lab er håndarbeid og krever konsentrasjon. Her fra utplassering hos forskningsgruppen til Pål Selbo i vinter. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Hva får du ut av mentorordningen? 

Jeg får mulighet til å stille spørsmål om vanskelige ting jeg lurer på, for eksempel angående forskningsprosjektet i teknologi og forskningslære 2. Det er veldig fint at de kan hjelpe meg å forstå, ved å forklare komplekse ting med enklere ord!

I tillegg får vi besøke dem på jobb. Da er veldig spennende å se og lære hvordan de bruker realfag i praksis der de jobber. Jeg ble veldig overrasket over hvor likt det de holdt på med og det vi har om i de ulike fagene er. For eksempel bruker de prinsipper fra kjemi til å lage løsninger med bestemte konsentrasjoner, ulik pH og ulike egenskaper. 

Får du informasjon og kunnskap av mentorene som er viktig når du tenker videre på utdanning og jobb?

Absolutt! Det er en genial måte å få vite om mulighetene videre og hvilke felt de mener er mest og minst ettertraktet. Samtidig er det jo hjelpsomt at de forteller om egen utdanning og hvordan de opplevde den. De kommer med mange gode poeng om ting man burde tenke over. Det er  betryggende for meg, som ikke er så sikker på hva jeg vil videre, å se at flere av dem har endret mening underveis. Det føles ofte som at fremtiden blir satt i stein med en gang man søker en utdanning.

Elevene hadde mange spørsmål til mentorene! Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen