Hopp til innholdet
Kajsa Dammann Skare (t.v) og Pernille Øistad Hagelund var to dager på utplassering på Radiumhospitalet. Her sammen med overlege Truls Ryder som er primus motor for den årlige utplasseringen. Foto: Bente Prestegård.

Ble enda mer motivert til å bli sykepleier

Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.

Actionfylt hospitering

Uken etter høstferien var Adina Dyvik og Kristine Hagen utplassert på hospitering i kommunikasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Der fikk de følge spesialrådgiver Anders Bayer som hadde pressevakt ved sykehuset denne uken.

Endelig utplasseringer!

Etter to år med pandemi kunne elevene i tredje klasse på Forskerlinja og noen elever som tar studiespesialisering endelig forlate klasserommet og komme seg ut til forskerne.

-Blir nesten leit å dra herfra

Aksel Holmsen og medelevene August Lukkasen, Knut Tovshus Ødegård og Anja Longva går alle tredje året på Ullern videregående skole. I fire dager har de vært på utplassering på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo for å lære om materialkjemi knyttet til batterier, noe de har storkost seg med.

Programmerer seg fram til forståelse av kunstig intelligens og maskinlæring

Fire elever fra Ullern videregående fikk over to dager i mars spesialundervisning på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jakob, August, Jørgen og Magnus brukte mye av tiden på å programmere og lære slangen i spillet «Snake» til å få belønning og unngå døden, for å forstå mer av kunstig intelligens, nevrale nettverk og maskinlæring

Fikk lære avansert mikroskopi

Mikroskop er et viktig verktøy for forskere innen mange forskningsgrener. I februar fikk fire førsteklassinger fra Forskerlinja på Ullern videregående skole prøve ut en rekke ulike mikroskoper på kjernefasiliteten for avansert lysmikroskopi på Rikshospitalet.

Rottetrening, hjerneaktivitet og tverrfaglighet

Fire biologielever fra Ullern fikk to drømmedager på utplassering hos noen av verdens fremste hjerneforskere på Universitetet i Oslo. I forskningsgruppen til Marianne Fyhn fikk elevene prøve seg som rottetrenere, og lære om hvordan forskning på rottene kan gi uvurderlig kunnskap om hjernen.

Transporterer pasienter

Å transportere pasienter på Norges største kreftsykehus er tungt både fysisk og psykisk. Men veldig ålreit, synes Jørgen Amdim som tar helsefag på Ullern videregående skole. Han var utplassert hos Transportavdelingen på Radiumhospitalet en uke. Det ga mersmak.

Operasjon bananfluer

Bananfluer er ikke bare irriterende små insekter som kommer når bananene er overmodne. De er også yndede forskningsverktøy for kreftforskere. Det fikk de fire elevene Kalina, Andreas, Ida og Dina erfare på utplassering i januar.