Hopp til innholdet

Aktiviteter

Kajsa Dammann Skare (t.v) og Pernille Øistad Hagelund var to dager på utplassering på Radiumhospitalet. Her sammen med overlege Truls Ryder som er primus motor for den årlige utplasseringen. Foto: Bente Prestegård.

Ble enda mer motivert til å bli sykepleier

Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.

Tøffeste planta i verden   

Rødsildre, en av de tøffeste plantene i verden, har røde blomster og vokser i hele Arktisk. Den har en superevne: Den ser lik ut på utsiden, men inne i cellene har plantene ulike antall doblinger av genomene sine. Hvorfor det? Det lurer forskerne på – og nå også elevene på Forskerlinja.

Forskerprosjekt på antibiotika og blodforgiftning

Blodforgiftning, sepsis, er en potensielt dødelig sykdom som særlig rammer eldre og mennesker med svekket immunforsvar. Forgiftningen skyldes bakterier og behandles med bredspektret antibiotika. Men – sepsis kan også bli forverret av noen typer antibiotika, men hvilke? Dette har tre elever ved Forskerlinja brukt mye tid på å finne ut av.

Kapitalbehov og økonomiske kalkyler på timeplan

Til tross for rødt nivå på Ullern videregående skole, fikk elevene i entreprenørklassen et veldig spennende innblikk i DoMore Diagnostics og hva man må tenke på rundt kapitalbehovet i et oppstartsselskap. Innlegget ble holdt ved daglig leder Torbjørn Furuseth på Teams, og elevene fulgte engasjert med og hadde et utall spørsmål.

Kristine kreftcelle – kroppens sosiopat

Henriette Christie Ertsås er noe så unikt som skuespiller og kreftforsker. Kombinert gir dette seg uttrykk i forestillingen «Kristine kreftcelle» som elever ved Ullern videregående skole fikk se midt i november.

Foredragsserie for Forskerlinja

Forskerlinja skal i gang med en foredragsserie i regi av det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster. Første foredrag var med Ole Dahlberg som nylig har sluttet i jobben i toppledelsen i Thermo Fisher i USA. Selskapet har 100.000 ansatte over hele verden.

Samarbeidsdagene 2021

I oktober 2021 er heldigvis pandemien på hell, men samarbeidsdagene ble likevel ikke gjennomført i full skala i år heller med besøk hos bedriftene eller forskerne i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Men Jónas Einarsson sitt faste foredrag om kreftbehandlingens historie i Norge fikk alle førstklassingene med seg i år – uten en meters avstand.

Mentormøte for førsteklassingene

Førsteklassingene på Forskerlinja på Ullern videregående skole får fire mentorer som skal følge dem opp. Første møtet var spennende for både dem og mentorene.

Brenner for lys som behandler kreft

Pål Kristian Selbo er en av de nye mentorene for tredjeklassingene på Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Fredag 1. oktober fikk han og elevene møte hverandre for første gang. Selbo fortalte dem blant annet om den færøyske forskeren Finnsen som oppfant den første fototerapeutiske behandlingen, noe han fikk Nobelprisen for i 1903.

Internasjonalisering og etikk

Entreprenørskapselevene på Ullern videregående skole har store spørsmål på timeplanen, som internasjonalisering og etikk. For å belyse temaet fikk de i april 2021 igjen besøk av Øyvind Kongstun Arnesen som også hadde pratet med dem om kapitalinnhenting tidligere i semesteret. Det ble en spennende og aktuell seanse om strategi, vaksiner, etisk fordeling av vaksiner og mye annet.

Kapitalinnhenting på timeplan

Skal du sette opp selskap trenger du kapital. I februar sto kapitalinnhenting på timeplanen for elevene i entreprenørskap ved Ullern videregående skole. Foreleser var Øyvind Kongstun Arnesen som med sin bakgrunn som administrerende direktør i Ultimovacs har vært gjennom flere runder med kapitalinnhenting.