Nøkkeltall

Elever på skolen

Bedrifter i Innovasjonsparken

Elever på utplassering siden 2010

 

Elever på Forskerlinja 2022/2023

Elever og lærere som har deltatt i samarbeidsprosjekter siden 2009

Elever og lærere deltatt i samarbeidsprosjekter 2021/2022

 

Samarbeidsprosjekter

Skolefaglig samarbeid på syv sekunder

Det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole startet i 2009. Siden dengang har samarbeidet utviklet seg enormt. I 2015 ble vi samlokalisert i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, og samarbeidet fikk en ny dimensjon som vi kaller hverdagssymbiose: Elever, lærere, kreftforskere, klinikere og ansatte i bedrifter som utvikler innovativ kreftbehandling deler kantine og flerbrukshall – og møter hverandre i ulike prosjekter.

Strategisk samarbeid

Ullern videregående skole

Torill Røeggen
Rektor

Elevene lærer mer i samarbeid med forskning og næringsliv

Samarbeidet med Oslo Cancer Cluster er en viktig del av vår helhetlige satsing og grunnsyn. Vi ser at elever lærer mer når de samarbeider tett med forskning, næringsliv og fagfolk. Vi ønsker å forberede elevene best mulig for arbeidslivet gjennom praktisk erfaring.

Oslo Cancer Cluster

Ketil Widerberg
Daglig leder

Vi ønsker å bidra til å utdanne morgendagens entreprenører og forskere

Det skolefaglige samarbeidet er en viktig del av strategien til Oslo Cancer Cluster. Vi ønsker å bidra til å utdanne morgendagens forskere og entreprenører, slik at våre medlemmer får tilgang til den spesialistkompetansen de trenger når de skal utvikle kreftbehandling.

Samarbeidspartnere

Glimt fra vårt samarbeid

Elever på Ullern videregående og de ansatte i bedriftene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark deler en deilig uteplass på baksiden av bygget. Foto: Hufton&Crow.
Bilde av hudceller som er tett vevd sammen. Det er elevene ved forskerlinja som har farget inn cellene med blått og grønt. Det blå er cellekjernene og det grønne er proteinet aktin, som både er skjelett i cellen og som er kommunikasjonstråder mellom cellene. Foto: Emma Lång.
Magnus Langeland Blichfelt og Kasper Vedal Gundersen i fullt verneutstyr på utplassering på Syklotronsenteret våren 2018. Foto: Kasper Vedal Gundersen
Elever fra Ullern videregående skole på utplassering hos Folkehelseinstituttet i 2013. Foto: nyebilder.no
Mentor Bente i midten sammen med GLIMT UB utenfor Ullern videregående skole. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen
Innovasjonscamp våren 2018: Over 100 elever fra Ullern videregående skole hadde Innovasjonscamp i Kreftforeningens Vitensenter. Foto: Kreftforeningen.
Statsminister Erna Solberg åpner Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark 24. august 2015. Innovasjonsparken integrerer Ullern videregående skole med sykehus, næring, forskning og småbedrifter. Fotograf: GunnarKopperud
"Sånn ser det ut når Tia (t.v) og Henrik på Forskerlinja får hjemmeskoleundervisning av Monica ." Foto: Monica Flydal Jenstad.
KUR høsten 2017: Realfagslærere fra Oslo og Akershus får omvisning på avdeling for stråleterapi ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Intens konsentrasjon. Ullern videregående skole har en tilrettelagt avdeling for elever med funksjonsnedsettelser. En viktig del av læringen til eleven på avdelingen er arbeidstrening. Dette får de gjennom ulike samarbeidsprosjekter i Innovasjonsparken. Foto: Ullern videregående skole
Datamaskiner med ymse programvare og programmeringsspråk er nødvendig for å lære om maskinlæring og kunstig intelligens. Øyvind Sigmundsson Skøyen, doktorgradsstudent, forklarer Jakob, August, Magnus og Jørgen hvordan de skal programmere spillet "Snake" slik at slangen bare spiser og aldri dør. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen
Mediaelever ved Ullern videregående dokumenterer åpningen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark høsten 2015. Her sammen med lærer Eileen Holm Klaveness. Foto: Gunnar Kopperud.
Høsten 2017 fikk Nore, Thilde og Emma besøke fabrikken til Thermo Fisher på Lillestrøm i forbindelse med utplassering. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Gustav Vik (t.v) fra Kjellervolla ungdomsskole og Martin Dimov fra Mailand videregående skole samarbeider på laboratoriet om å isolere T-celler. Foto: Bente Prestegård.
Åpning av Innovasjonsrommet: I desember 2017 ble Innovasjosnrommet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpnet. Det er elever fra entreprenørskapslinjen ved Ullern videregående skole som har utviklet rommet. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Esther Eriksen er tidligere assisterende rektor ved Ullern videregående skole. Esther har bygget opp det skolefaglige samarbeidet sammen med spesialrådgiver Bente Prestegård i Oslo Cancer Cluster. Foto: Odd Richard Valmot.
Moina Medbøe Tamuly (t.v) og kollega Sondre Tagestad i Ntention tester dronehansken på Devon Island. Foto: Haughton-Mars Project
Birgit Engesæther, til venstre, veiledet i mange år elever på utplassering ved avdeling for tumorbiologi ved Institutt for Kreftforskning. Foto: Linda Cartridge
Hvordan påvirker lys med ulik bølgelengde planters vekstforhold? Det forsket Linnèa M. Skille, May Dagny Kollandsrud Hutchings, Tonje Marie Bjørklund Hopen og Elakhiya Dushyanthan på. De fikk andreplass både i elevenes kåring og mentorenes kåring. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen
Novartis er et globalt biofarmasøytisk selskap som blant annet utvikler kreftbehandling til barn. I 2014 arrangerte de sammen med Ungt Entreprenørskap GründerCamp for elever på Ullern. Elevene fikk i oppdrag å utvikle kommunikasjonsverktøy for helsepersonell for å snakke med barn om kreft. Foto: Ullern videregående
Realfagselev på utplassering ved avdeling for tumorbiologi 2015. Foto: Linda Cartridge.
Elisabeth Kirkeng Andersen was impressed by how helpful and service-minded the students from Ullern were.
Helseminister Bent Høie besøkte Innovasjonsparken i februar 2015. Det er medialever fra Ullern som har tatt bilde av Høie som prøver seg som kreftforsker i inkubatoren. Foto: Mediaelever Ullern videregående.
Statsminister Erna Solberg prøver seg seg som kreftforsker i Oslo Cancer Cluster Inkubator. Foto: Gunnar Kopperud.
Åpning av Innovasjonsrommet: I desember 2017 ble Innovasjosnrommet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpnet. Det er elever fra entreprenørskapslinjen ved Ullern videregående skole som har utviklet rommet. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Kantinen i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er felles for hele parken. Foto: Hufton&Crow.
Bente Prestegård er spesialrådgiver i Oslo Cancer Cluster og ansvarlig for det skolefaglige samarbeidet på vegne av klyngen. Foto: Gunnar Kopperud
Initiativtaker til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Jónas Einarsson, forteller om det skolefaglige samarbeidet på åpningen av parken i 2015. Foto: Gunnar Kopperud.
Vardesenteret på Radiumhospitalet: Ole Peder Kjeldstadli, kreftpasient spiller med Kristina Qazimllari, elev, og Aranya Pageerathan, elev og Tove Tangen, frivillig på Vardesenteret. Kristina og Aranya hadde utplassering på Vardesenteret våren 2017. Foto: Wenche Gerhardsen.
Desember 2016 åpnet Oslo universitetssykehus dørene for elever fra Ullern videregående skole. Formålet med dagen var å gi elevene innblikk i de mange spennende yrkene som kreves for å drive et sykehus. Foto: Oslo universitetssykehus.
Initiativtakerne til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Jónas Einarsson og Kaare Norum, sammen med statsminister Erna Solberg på åpningen av Innovasjonsparken. Fotograf: Gunnar Kopperud.
Elisabeth Breivold (t.v.) og Marie Bosnes (midten) har jobbet lenge i Thermo Fisher Scientific. Tor Haugen følger nøye med når de forklarer hva han og de tre andre skal gjøre på laben. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Seminarrom for Oslo Cancer Cluster Inkubator og klasserom i Ullern videregående skole ligger side ved side. Foto: Ullern videregående skole.
Mediaelever på utplassering hos Oslo Cancer Cluster 2015. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Elevene på tilrettelagt avdeling har ansvar for å passe på plantene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Foto: Ullern videregående skole.
Aksel Andersen tar medier og kommunikasjon og er én av seks gutter som driver elevbedriften Ragnarok. Aksel står her på stand på Åpen skole, som er et årlig arrangement i regi av Ullern videregående for å vise potensielle elever hva skolen kan tilby. Det skolefaglige samarbeidet med Oslo Cancer Cluster er en viktig del av Ullern videregående sitt studietilbud. Foto: Ullern videregående.
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ligger rtet ved siden av Institutt for Kreftforskning og Radiumhospitalet på Montebello i Oslo. Foto: Hufton&Crow.
Simone Mester, nærmest, viser Ullern-elev Aleksander hvordan han skal splitte celler inne i et avtrekkskap på laben.
Helseminister Bent Høie besøkte Innovasjonsparken i februar 2015. Det er medialever fra Ullern som har tatt bilde av Høie som prøver seg som kreftforsker i inkubatoren. Foto: Mediaelever Ullern videregående.
Magnus Langeland Blichfelt sjekker om Simen Snellingen har fått radioaktivitet på seg. Kasper Vedal Gundersen sitter bak til høyre. Magnus og Kasper var på utplassering hos Syklotronsenteret våren 2018, og Simen var en av flere veiledere på senteret. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge, presenterer for elevene i flerbrukshallen på Ullern videregående. Foto: Ullern videregående.
Ullern videregående har engasjerte naturfagslærere. Her får to elever veiledning av en lærer. Foto: Ullern videregående skole.
Tverrfaglig team av elever jobber med en kampanje for å få flere søkere til helse- og oppvekstfag. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Elever på utplassering hos patologen våren 2017. Her ser de på snitt av ulikt vev for å lære seg å se etter kreftceller. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Lotte Konow Lund har laget perlekunsten som smykker fellesområdene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Foto Ullern videregående skole.
Elevene Aranya Pageerathan og Kristina Qazimllari tar helse- og oppvekstfag på Ullern. Våren 2017 har de hatt praksis ved Vardesenteret våren 2017. Prasjisen har kommet i stand gjennom det skolefaglige samarbeidet. Senterkoordinator Eli Jorun Syvrud har veiledet jentene. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.
Elever fra Ullern videregående skole på Utplassering hos Folkehelseinstituttet i 2013. Foto: nyebilder.no

Kontakt oss

Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster er samlokalisert i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, ved siden av Radiumhospitalet i Oslo.
Vil du vite mer om samarbeidet vårt? Kontakt oss gjerne.

Ullern videregående skole

Norhild Joleik
Assisterende rektor

norhild.joleik@ude.oslo.kommune.no


22 51 79 00

ullern.vgs.no

Oslo Cancer Cluster

Bente Prestegård
Spesialrådgiver

bp@oslocancercluster.no

413 08 175

www.oslocancercluster.no