Hopp til innholdet

970

Elever på skolen

9174

Elever og lærere deltatt i samarbeidsprosjekter siden 2009

395

Elever i utplassering siden 2010

Aktiviteter

 • Ble enda mer motivert til å bli sykepleier
  Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.
 • Ble enda mer motivert til å bli sykepleier
  Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.
 • Hvem jobber egentlig på et sykehus?
  Fagdagen for elevene ved helsefagarbeider og realfagselevene ved Ullern videregående skole gir et unikt innblikk i alle profesjonsyrkene som jobber på Radiumhospitalet. Overlege ved sykehuset Truls Ryder er primus motor for denne årlige seansen.
 • Kommersialisering i Forskerlinjas foredragsserie
  Forskerlinjas foredragsserie, foreløpig i fire kapitler med ulike foredragsholdere, er i gang for 2022/2023. Første kvinne og mann ut var henholdsvis forsker og gründer Else Marit Inderberg og kreftlege og gründer Øyvind Bruland. Tema var «Fra Forskningsidé til produkt»
 • Mentorordningen er vinn-vinn-vinn
  Forskerlinja på Ullern videregående skole tilbyr alle tre trinn mentorordning. Det vil si at ulike forskere, gründere eller andre dyktige mennesker er mentorer for elevene i de tre klassene. Dette er en vinn-vinn-vinn for alle involverte, både elever, mentorene og lærerne er storfornøyd med ordningen.

Om det skolefaglige samarbeidet

Det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole startet i 2009. Siden den gang har samarbeidet utviklet seg enormt, og vi har sammen etablert en positiv samarbeidskultur som gir elevene ekstra muligheter utover standard undervisning.

I 2015 ble Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole samlokalisert i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved siden av Institutt for Kreftforskning og Radiumhospitalet. Samarbeidet fikk en ny dimensjon som vi kaller «Livet i parken»: Elever, lærere, kreftforskere, klinikere og ansatte i bedrifter som utvikler innovativ kreftbehandling deler kantine og flerbrukshall – og møter hverandre i ulike prosjekter.

Utplasseringer og praktisk arbeid på både sykehus, universitet og i private selskaper er noe av det elevene får muligheten til å delta på, i tillegg til besøk og foredrag. Formålet med det skolefaglige samarbeidet er å bidra til kunnskap og inspirasjon til å tenke en videre yrkesvei innen helse, det være seg som forsker, sykepleier, kommunikasjonsrådgiver, gründer, lege, bioinformatiker – eller noe helt annet.

I 2019 åpnet Forskerlinja, et spisset tilbud til ungdom med interesse for forskning og realfag, og her får elevene en rekke unike tilbud, og de blir fulgt av egne mentorer hentet fra miljøet i og rundt Oslo Cancer Cluster.

Ullern videregående skole


Torill Røeggen
Rektor

Elevene lærer mer i samarbeid med forskning og næringsliv

«Samarbeidet med Oslo Cancer Cluster er en viktig del av vår helhetlige satsing og grunnsyn. Vi ser at elever lærer mer når de samarbeider tett med forskning, næringsliv og fagfolk. Vi ønsker å forberede elevene best mulig for arbeidslivet gjennom praktisk erfaring.»

Oslo Cancer Cluster


Ketil Widerberg
Daglig leder

Vi ønsker å bidra til å utdanne morgendagens entreprenører og forskere

«Det skolefaglige samarbeidet er en viktig del av strategien til Oslo Cancer Cluster. Vi ønsker å bidra til å utdanne morgendagens forskere og entreprenører, slik at våre medlemmer får tilgang til den spesialistkompetansen de trenger når de skal utvikle kreftbehandling.»

Kontakt oss


Ullern videregående skole


Norhild Joleik
Assisterende rektor

norhild.joleik@osloskolen.no
22 51 79 00

ullern.vgs.no

Oslo Cancer Cluster


Bente Prestegård
Prosjektleder

bp@oslocancercluster.no
41 30 81 75

www.oslocancercluster.no

Glimt fra vårt samarbeid

elever_bruke
Actionfylt_utplassering
godtmedmat_
Vippebord_rektor

Rektor Torill Røeggen inspiserer det nye vippebordet som syv elever ved teknologi- og forskerlære og elektro ved Ullern videregående skole har laget i samarbeid. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Stenmark2
mat_bruke
Kajsa_og_Pernille
einarsson
40x_DAPI_Phalloidin 3
monica_ragni
Oversikt
IMG_20191212_133414_web-1500x750
Bananfluer
mentorene_gang_web
Lab_benk_bruke
Simone_Ragni_web
Jørgen_Portør_bruke_nettside_2
Syklotronsenteret_kasper_magnus
Grundercamp