Hopp til innholdet

Fremtidens forskere hos Curida og Kreftcytogenetikk

Elever fra Ullern videregående skole var på utplassering hos både Curida og Kreftcytogenetikk i uke 10. Opplevelsen på begge arbeidsplassene ga inspirasjon, faglig utbytte og glede.

I den historiske avgangshallen til den gamle Fornebu flyplass, nå omgjort til Technopolis, får elever fra Ullern videregående skole en unik sjanse til å utforske verdenen av bioteknologi og medisinsk forskning.

Gjennom en elevutplassering hos Curida og Avdeling for kreftcytogenetikk på Oslo Universitetssykehus får de et førstehånds innblikk i hvordan det de lærer på skolen kan anvendes i det virkelige arbeidslivet.

Hamsterceller og øyesykdom

En av elevene, Robin Guiran, deler entusiastisk sin opplevelse: «Det er veldig spennende og overraskende hvor mye av biologien vi har lært på skolen som brukes her.»

Sammen med medelevene Ludvik Sandvik Kristiansen og Odin Fæstø Søyland, har de i løpet av to dager fått følge forskerne hos Curida i deres daglige arbeid. For Guiran er den kreative delen av å utvikle nye medisiner mest fascinerende, og han legger vekt på samarbeidets betydning, med særlig fokus på kvalitet og sikkerhet.

Odin Fæstø Søyland ser på hamstercellene. Foto: Margit Selsjord.

På Curida’s laboratorium samarbeider de med forsker Giacomo Pesci. I dag har de jobbet med å tine kinesiske hamsterceller som skal brukes til å utvikle en medisinkandidat for øyesykdom ved å stimulere produksjonen av antistoffer.

Pesci er imponert over elevenes engasjement og nysgjerrighet, det er en flott mulighet å vise frem forskningsarbeidet sitt, samtidig som det gir elevene et forsprang i å forberede seg på fremtidige studier og karrierer, fortsetter han.

Jakter på mutasjoner

I Oslo Cancer Cluster’s Innovasjonspark har Ronja Lem Hetland og Bendik Stangebye Larsen fått utforske kreftcytogenetikk i tre dager. De har blant annet jobbet med å analysere kromosomer for å oppdage mutasjoner i gener, noe som brukes som et diagnostisk verktøy for å skreddersy medisiner og behandlinger til pasienter.

Forskerne Marta Brunetti og Thilini Gamage er svært fornøyde med elevenes innsats og finner det inspirerende å se de unge forskertalentene i aksjon.

Ronja Lem Hetland, som går på sitt tredje år på forskerlinjen, reflekterer over den spennende opplevelsen det har vært å få et innblikk i forskningsmiljøet og å utforske mulige karriereveier etter videregående skole.

Elevene og forskerne har jobbet tett sammen de siste tre dagene hos Kreftcytogenetikk. Foto: Margit Selsjord.

– Det har vært en veldig spennende erfaring å få innblikk i forskermiljøet og en ide om hva vi kan jobbe med videre etter videregående, sier Lem Hetland.

Bendik Stangebye Larsen, på sitt andre år på Ullern, deler hennes entusiasme og uttrykker spesiell interesse for den praktiske delen av arbeidet, som å manipulere DNA med en pipette og visuelt observere mutasjoner.

Resultatene av deres arbeid de siste dagene har vært tydelige. Ved å farge kromosomer blir mutasjoner synlige i UV-lys, noe som gir en direkte indikasjon på hvilke DNA-sekvenser som har kromosomale feil.

Denne “hands-on” erfaringen gir elevene ikke bare et innblikk i forskningens verden, men også en forståelse for hvordan teori kan omskapes til praktisk anvendelse.