Hopp til innholdet

Utplassering på Hafslund ga mersmak

De tre Ullern-elevene Martine Grooss Karevold, Jo Tobias Gysler og Christian Fredrik Eriksen var på utplassering hos Hafslund og forsker Vegard Vinje. Her fikk de prøve seg på en reell case som Hafslund trenger tilbakemelding på, det vil si vil det lønne seg å åpne for maksimal vannføring ved kraftstasjonen i Nes i Hallingdalen, eller ikke?

Vi tok en kjapp prat med Martine og Vegard etter utplasseringen:

Martine, hvordan hadde du det på utplassering og hva fikk du ut av det? 

Martine: Jeg hadde det veldig fint på utplassering. Vi var en gruppe på tre stykker som kjente hverandre fra før. Arbeidet vårt ble tatt på alvor, og vi arbeidet med noe jeg fikk inntrykk av at var nyttig for Hafslund. Over to dager fikk vi ferdigstilt flere modeller og presentert dem i et møte. Alt i alt fikk jeg mye ut av en relativt kort utplassering, både programmeringsvis, men også med tanke på videre studieretning. 

Da må vi høre litt nærmere med forsker Vegard Vinje om hva han faktisk ga elevene i oppgave å løse på denne utplasseringen?

Vegard: De fikk en case om en kraftstasjon i Hallingdalen, Nes, der vi vurderer å øke maks vannføring. Jeg hadde kjørt modellene våre for fire forskjellige scenarier og så fikk de lov til å lese resultatene fra output-filene. Dette er filer med noen hundre tusen linjer, så det løste de bra! De sendte meg et dokument med plots og kommentarer til det de hadde funnet. De regnet også ut ekstra inntjening vi kunne forvente om vi øker vannføring/produksjon på Nes. De fikk også presentere resultatene kort på vårt morgenmøte på onsdag. 

Så tilbake til deg Martine: Hva lærte du?

Martine: Jeg lærte utrolig mye nytt om kompleksiteten bak vannkraftverk. I hvilken grad ulike vannkraftverk henger sammen og hvordan de påvirker hverandre, når det er nyttig å produsere energi samt hvilke restriksjoner rundt utbygging som er satt av staten. Jeg lærte også mye nytt innenfor programmering. Jeg hadde aldri vært borti yaml-filer før og lærte dermed mye nytt om hvordan man håndterer de. Vi arbeidet også med et veldig stort datasett, så det var nyttig å lære ulike «snarveier» slik at feilsøkingen ikke tok så lang tid. 

Martine, var utplasseringen som forventet? 

Martine: Jeg hadde ikke egentlig noen spesielle forventninger i forkant annet enn at jeg ønsket å tilegne meg så mye kunnskap som mulig i løpet av den korte tiden. Sånn sett var det som forventet ettersom vi arbeidet med koding på nye måter og ved hjelp av nye biblioteker og syntaks. 

Vegard, du har hatt elever på utplassering flere ganger før, men det var da du var forsker på Simula. Hva synes du om disse tre elevene og å ha dem på besøk?

Vegard: Jeg synes elevene gjorde en kjempejobb, og at de vi var veldig engasjerte. Det var ordentlig gøy.

Helst til slutt så må vi spørre Martine om hva hun tenker om å gå på en skole som Ullern som kan tilby elever utplasseringer?

Martine: Jeg mener det er en fantastisk å ha muligheten til å dra på utplassering. Det er en unik erfaring og kommer i god nytte både for valg av studieretning, men også for å oppleve litt hvordan jobblivet blir.