Hopp til innholdet

Statistisk metode fenget elevene

Tredjeklasse-elevene ved Ullern videregående fikk i år bistand fra ansatte i Kreftregisteret for å lære statistikk. Det synes både elevene, læreren og de som deltok fra Kreftregisteret var stas. Vinn, vinn, vinn!

Gjennom en dobbelttime presenterte 10 grupper bestående av tre til fire elever, en problemstilling og hvordan de hadde løst den ved hjelp av data fra Kreftregisteret og statistiske metoder.

En problemstilling kunne for eksempel være om det var forskjell på forekomst av føflekkreft i Agder og Finmark blant kvinner i en gitt alder. 

Lærer Arild Knutsen sier bistanden fra Kreftregisteret var uvurderlig og bidro til stor faglig forståelse og økt motivasjon blant elevene. Han håper at de ønsker å bidra inn på samme måte neste år med nye elever. 

-Vi har tidligere år kjørt statistikkprosjekt med data fra Kreftregisteret. Ettersom vi lærere ikke har så mye erfaring i å bruke disse dataene, så var det utrolig fint med så mye hjelp fra Kreftregisteret. Både presentasjonen innledningsvis og den faglige veiledning underveis har vært til meget stor hjelp. Når Sigrid var med på veiledningen opplevde jeg det litt som om hun var en rockestjerne sett med elevenes øyne. Jeg opplevde også at de aller fleste elevene lært masse, sier Knutsen.  

Spennende og engasjerende samarbeid

De som deltok fra Kreftregisteret sin side syntes og dette var kjempegøy.

-Elisabeth Jakobsen fra Kreftregisteret var den som samlet oss her på Kreftregisteret til en brainstorming på hvordan vi kunne få til et slikt samarbeid. Sammen fant vi noen problemstillinger som kunne være interessante å se på. Det er mange tema å ta av innen feltet, og vi valgte å fokusere på kreftforekomst i ulike aldersgrupper, og på tvers av fylker – da kunne også elevene selv hente ut data fra Kreftregisterets statistikkbank. Noen elever valgt også egne problemstillinger med data fra andre statistikkbanker , sier Inger Kristin Larsen som er seksjonsleder og seniorforsker i Kreftregisteret. 

Sigrid Leithe, som er statistiker ved Kreftregisteret, veiledet elevene sammen med Arild, og var tett på gjennom hele prosessen. 

-Dette har vært et spennende og engasjerende samarbeid. Etter å ha sett alle presentasjonene, tror jeg dette er en fin måte å lære på for elevene. Jeg ble i hvert fall imponert over å se hvor mye elevene hadde fått til i løpet av relativt kort tid, sier Larsen. 

Bente Prestegård som er prosjektleder for det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole, lot seg også imponere.

-Det var veldig gøy å se presentasjonene og hvordan elevene hadde tilegnet seg kunnskap om komplekse statistiske metoder, sier Prestegård.