Category Archives: Felles prosjekt

Samarbeidsdagene 2019

Hensikten med samarbeidsdagene er at førsteklassingene på Ullern videregående skole skal få en forståelse av hva de ulike bedriftene og de ulike avdelingen ved Oslo universitetssykehus gjør. Fellesnevneren for dem alle er kreft og mange utvikler kreftbehandling, mens Kreftregisteret samler inn statistikk og forsker på kreft, Sykehusapoteket produserer cellegift og antistoffer til pasientene som er […]

Programmering inn i realfag

«Programmering skal inn i skolen har Regjeringen bestemt, men da må først lærerne kunne det, kunne lære det bort og ikke minst bruke det relevant inn i fagene som elevene tar.» Slik åpnet Cathrine Walhstrøm Tellefsen sitt foredrag. Hun leder UiO:Profag, et kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi. Gjennom nær en time fortalte hun […]

Karoline Wangen-Eriksen (t.v) og Martine Bjurstrøm tar realfag i tredje klasse på Ullern videregående skole. De er veldig fornøyd med fagdagen. Foto: Bente Prestegård.

Fagdager om kreftbehandling

I nesten fem timer i dag har elever på Ullern fått møte og høre de fremste kreftlegene i landet fortelle om hvordan de behandler kreftpasienter med ulike former for kreft. Elevene tar enten fordypning i realfag i tredje klasse eller helsearbeiderfag. Fagdagen er en del av det tette samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Radiumhospitalet, […]

Ørjan, Nicolai, Peder, Alex, Tinius og Ole står bak innovasjonsrommet Da Vinci.

Innovativt innovasjonsrom

I november var det storslagen åpning av det nye Innovasjonsrommet i første etasje i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Bak rommet står seks gutter som tar entreprenørskap på Ullern videregående skole.   Med Bente Prestegård som mentor og midler fra Sparebankstiftelsen DNB og drahjelp fra SAS Institute og Cisco, har guttene forvandlet et lager uten vinduer […]

Elevene på Ullern videregående skole får omvisning i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark i desember hvert år under samarbeidsdagene. Hensikten med disse dagene er å bygge gode relasjoner mellom skolen og leietakerne i parken. Gode partnerskap og relasjoner er fundamentet i det skolefaglige samarbeidet.

Samarbeidsdagene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Hvem er vi som deler bygg? Hva er vi opptatt av? Hva jobber vi med og hvordan jobber vi?  Disse spørsmålene får elevene på Ullern videregående svar på under samarbeidsdagene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.   Historikk og oversikt Samarbeidsdagene starter med at elevene ved Ullern videregående møter Jónas Einarsson. Han forteller historien om Radiumhospitalet […]

Noen av de 14 norskelevene som jobbet sommeren 2016 med å lære IBM sin software norsk. Foto: Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad.

Lærer Watson norsk

IBM er et av medlemmene til Oslo Cancer Cluster. Teknologibedriften har lagt deler av sin innovasjonsvirksomhet knyttet til softwaren Watson til Oslo Cancer Cluster Inkubator.   Nedenfor kan du lese en redigert versjon av en artikkel fra Teknisk Ukeblad skrevet av Odd Richard Valmot om samarbeidet mellom Ullern og IBM:   Sommeren 2016 bidro elever ved […]

Kahlid er en kløpper til å brette informasjonsskriv og legge i konvolutter. Dette er én av mange oppgaver elevene ved tilrettelagt avdeling har i sin arbeidstrening.

Tilrettelagt arbeidstrening

– Dette er bra Meli og Kahlid, sier Petter Myrann til de to elevene som bretter brev og legger i konvolutter. Petter Myrann er ansatt som miljømester på Ullern videregående skole, Lønnen hans betales delvis av Oslo Cancer Cluster og delvis av skolen. Brevene skal ut til nye elever på Ullern videregående skole, og er […]