Hopp til innholdet

Spanskundervisning med «ekte spanjol»

Spanskklassen i tredje klasse på Ullern fikk en spansktime utenom det vanlige da forsker Alicia Elena Villatoro Gonzalez tok over undervisningen en times tid. På spansk fortalte hun om sin oppvekst og utdannelse, hvordan hun havnet i Norge - og noe av det hun synes er veldig forskjellig fra Norge og Spania. Et lite hint: Nordmenn liker å gjøre ting alene, spanjoler vil helst gjøre ting sammen - med mange.

Alicia Elena Villatoro Gonzalez er til daglig forsker i en gruppe som jobber med celleterapi ved Oslo Universitetssykehus. I og med at Oslo Cancer Cluster og Ullern skole har et skolefaglig samarbeid, så ble Alicia spurt om hun ikke kunne ta over en spansktime. Det satte elevene stor pris på.

Lycke Jean-Bothner og Ingrid Ada Sævik-Erdal syntes det var skikkelig gøy med litt annerledes undervisning enn det de har til vanlig. 

-Det var interessant å lære om forskjeller mellom Norge og Spania, høre litt om hjembyen til Alicia, natur og kultur der hun vokste opp og så studerte, sier Lycke.

-Det var morsomt med en spanjol i klassen, som har spansk som morsmål. Og så var det både nyttig og interessant å høre hva hun jobber med, sier Ingrid Ada. 

Lycke Jean-Bothner og Ingrid Ada Sævik-Erdal syntes det var veldig spennende å bli undervist av Alicia. Foto: Bente Prestegård.

Fra kulturforskjeller til celleterapi

Alicia fortalte elevene at hun kommer fra en middelalderby som heter Avíla, som ligger på 1200 meters høyde. Hun studerte biologi i studentbyen Salamanca, som ligger helt på grensen til Portugal – og dro så til Tyskland for å studere videre, før hun tok doktorgraden i Tromsø og begynte å jobbe med immunterapi i Oslo. 

-Det er mange kulturforskjeller mellom Norge og Spania. Bare se på hvordan dere feirer 17. mai; deres 17.mai tog er pent på rekke, men når vi feirer er det kaos og folkefest. Når vi har fri i Spania, sitter vi gjerne og skravler ute på kafé, mens dere går i fjellet og holder god avstand til hverandre, sier Alicia. 

Så fortalte hun elevene om immunterapi mot kreft, og hva innenfor dette hun forsker på, nemlig CAR-T, som er en type immunterapi der immunceller fra en kreftpasient blir tatt ut av pasienten, modifisert og så satt inn igjen i pasienten så de kan gjenkjenne kreftcellene og få pasientens eget immunsystem til å drepe dem. 

Her kan du lese mer om forskningsgruppen som Alicia er en del av: Translational Research Unit.

Alicia (t.v) sammen med spansklærer til daglig, Eline Kårtvedt Hauge og elevene i spanskklassen. Foto: Bente Prestegård.