Hopp til innholdet

Foredragsserie for Forskerlinja

Forskerlinja skal i gang med en foredragsserie i regi av det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster. Første foredrag var med Ole Dahlberg som nylig har sluttet i jobben i toppledelsen i Thermo Fisher i USA. Selskapet har 100.000 ansatte over hele verden.

Mentormøte for førsteklassingene

Førsteklassingene på Forskerlinja på Ullern videregående skole får fire mentorer som skal følge dem opp. Første møtet var spennende for både dem og mentorene.

Brenner for lys som behandler kreft

Pål Kristian Selbo er en av de nye mentorene for tredjeklassingene på Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Fredag 1. oktober fikk han og elevene møte hverandre for første gang. Selbo fortalte dem blant annet om den færøyske forskeren Finnsen som oppfant den første fototerapeutiske behandlingen, noe han fikk Nobelprisen for i 1903.

Mentormøte: Mange veier til mål

Andreklassen på Forskerlinja har fått nye mentorer for skoleåret 2020/2021. Første møte handlet mye om at veien til å bli forsker eller lege eller et annet yrke kan være mangfoldig og ta mange svinger. Men det ender alltid godt.

Førsteårselevene på forskerlinja møter mentorene

Høsten 2020 er 32 elever i gang med sitt første år på Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Tidlig i oktober fikk de møte de fire mentorene sine, som skal følge dem gjennom hele året. Og mentorene er ikke noen hvem som helst.

Forskerlinja presenterte egen forskning

Siste uken av det første året ved Forskerlinja ble avsluttet med at elevene presenterte egen forskning for de fire mentorene sine, rektor, lærere og medelever. En strålende varm junimorgen ble skolegården til Ullen videregående skole omdannet til en postersesjon, en aktivitet som vanligvis kun skjer på vitenskapelige konferanser.

Hjemmeskole på Forskerlinja

Forskerlinja er et tilbud til videregående elever som ønsker fordypning i realfag, og baserer seg på mye praktisk arbeid i kombinasjon med tung teori. Så, hvordan er det å ha hjemmeskole med digital undervisning i biologi når du skulle vært på utplassering på en forskningslab eller gjort eksperimenter på skolen? Vi tok en prat med Tia og Henrik og læreren deres Monica.

Mentormøte med Mester

Forskerlinja på Ullern videregående er ny, og de 32 elevene har fått utdelt fire mentorer som skal dele sin kunnskap og erfaring med dem. Tidlig i desember ble elevene fordelt på de fire mentorene og fikk besøke dem på jobben for å høre mer om hva de gjør.

Forskerlinja møter mentorene sine

I midten av oktober fikk de 32 elevene ved forskerlinja på Ullern videregående skole møte sine fire mentorer for det neste året. Etter en kort introduksjon haglet spørsmålene fra elever til mentorer, og det gikk halvannen time før nysgjerrigheten ga seg og det ble tid for pizza.