Hopp til innholdet

Forskerlinja presenterte egen forskning

Siste uken av det første året ved Forskerlinja ble avsluttet med at elevene presenterte egen forskning for de fire mentorene sine, rektor, lærere og medelever. En strålende varm junimorgen ble skolegården til Ullen videregående skole omdannet til en postersesjon, en aktivitet som vanligvis kun skjer på vitenskapelige konferanser.

Presentasjonen av egen forskning er «finalen» i skoleåret for Forskerlinja, forteller Monica Flydal Jenstad og Ragni Fet, som er lærerne som har ansvar for linja.

–Elevene har jobbet med egne forsøk knyttet til stråling, og laget ekte forskningspostere. Dette har vært et litt utfordrende arbeid på grunn av koronapandemien og hjemmeskole i en lang periode. Egentlig skulle de presentert forskningen sin for de fire mentorene allerede i april, men det gikk jo av naturlige grunner ikke. Det er kjempegøy at vi fikk det til i det hele tatt, sier Ragni.

Ragni Fet og Monica Flydal Jenstad er ansvarlige for Forskerlinja. De var ordentlig imponert over hva elevene presenterte av egen forskning i sin første postersesjon. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

De fire mentorene som Ragni referer til er Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk og initiativtaker til Oslo Cancer Cluster og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Øyvind Kongstun Arnesen, konsulent i Radforsk og tidligere administrerende direktør i Ultimovacs, Simone Mester, tidligere elev ved Ullern og nå kreftforsker ved Oslo universitetssykehus og Bjørn Klem, leder av Oslo Cancer Cluster Incubator og tidligere forskningssjef i Photocure.

Bjørn Klem, leder av Oslo Cancer Cluster Incubator og tidligere forskningssjef i Photocure studerer en forskningsplakat inngående. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Mentorenes oppgave er å følge elevene gjennom studieløpet og bidra med veiledning, inspirasjon og erfaringer, og de var alle mer enn godt fornøyd med hva de fikk presentert:

«Jeg hadde veiledning med elevene i februar da de jobbet med eksperiment-design og hadde brainstorming. Det var veldig gøy å få se det ferdige resultatene i posterformat. Jeg syns alle reflekterte godt rundt egne resultater og det var gøy å diskutere med dem. Jeg er veldig imponert over resultatet!», sier Simone Mester.

Det samme er Jónas Einarsson:

«Jeg er imponert over arbeidet til elevene til tross for alle vanskeligheter med stengt skole. Spennende problemstillinger og god gjennomføringsevne».

Øyvind Kongstun Arnesen tror elevene har nytt godt av dyktige lærere, som har bakgrunn som kreftforskere, i arbeidet med egen forskning:

«Jeg synes elevene var spesielt flinke til å formulere klare hypoteser. De har helt klart skjønt selve hovedtanken i denne typen forskning. De har flinke lærere og klare hoder.»

Les mer om mentorene her.

 

Stor suksess

Hele 10 forskningsoppgaver ble presentert i form av postere i skolegården. Rektor, realfagslærere ved skolen, mentorene og elevene gikk fra plakat til plakat slik det er vanlig på vitenskapelige konferanser, leste om forskningen og stilte spørsmål til forskerspirene.

Ragni erklærer postersesjonen for åpnet. Til venstre for henne står mentorene Øyvind Kongstun Arnesen. Jónas Einarsson og Bjørn Klem. Foran henne, mange spente elever. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

–Postersesjonen ble en suksess! Elevene var råflinke, mentorene og vi lærere ble imponerte. Oppdraget deres var å designe og gjennomføre et selvvalgt forsøk knyttet til temaet stråling, for så å presentere resultatene fra forsøket på en poster, sier Ragni.

Av de 10 forskningsprosjektene som ble presentert ble det kåret to vinnergrupper. Den ene på vegne av juryen som besto av de fire mentorene og lærerne, og den andre på vegne av elevene.

Vinnerne er:


Forskningen på planter og mikrobølger av Christofer Woxholt, David Venker og Jonathan Løvdal vant juryens pris. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 

Stråling av gjær fikk elevprisen for beste forskningsprosjekt. Det ble forsket fram av Alexander Hustad, Alexander Marks og Martin Thormodsrud. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

2. plassen er:

Hvordan påvirker lys med ulik bølgelengde planters vekstforhold? Det forsket Linnèa M. Skille, May Dagny Kollandsrud Hutchings, Tonje Marie Bjørklund Hopen og Elakhiya Dushyanthan på. De fikk andreplass både i elevenes kåring og juryens kåring. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 

Kan man steke egg ved hjelp av ultralyd? Det forsket Sebastian Heuser og Victor Garman på. Sebastian var dessverre ikke til stede på presentasjonen, men det ble likevel en delt andreplass i elevkåringen. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 

Alle forskningsplakatene:

Vannets evne til å bremse gammastråling, er forskningen Nikita Upadhyaya, Henrikke Thrane Steen Røkke og Lara Barazangy har sett på. Lara var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 

Jakub Michalowski August André Lukkassen Emil Gråbøl-Undersrud forsket på effekt av ulik stråledoser på gjærceller. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Stråling av e.coli, har Peder Hellesylt, Carl Thagaard, Fredrik Røren og Felix Gundersen forsket på. Foto Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Effekten av ulike typer radioaktiv stråling på bakterier, forsket Isha Mohal og Nada Darwiche på. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Påvirker mikrobestråling veksten til frø? Det så Anine Sundnes, Julia Beatrice Braaten og Tia Sauthon på i sitt prosjekt. Tia var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Stråling av planter, har Iselin Langås Sunde, Andrea Øfstaas, Henrik E. Corneliussen og Fredrik Hansteen sett på. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Mentorene sammen med vinnergruppen. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 

Mentorene sammen med gruppen som fikk andreplass i både juryens kåring og elevenes kåring. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

 


Mer om Forskerlinja

Forskerlinja er et spisset tilbud for motiverte og talentfulle forskerspirer fra hele Oslo. Elevene får et skreddersydd tilbud med fordypning i realfag. Skoleåret 2019/2020 er første året Ullern videregående skole tilbyr denne linja, som gir spesielt innblikk i biomedisinsk forskning, teknologi og innovasjon gjennom tre år. Både lærere og forskere gir elevene innblikk i hvordan forskning i verdensklasse foregår. Du vil kunne lære på nye måter i innovasjonsparken, som skolen vår er en del av.

Følg Forskerlinja på Facebook her. 

Elevene har gjennom året fått ta del i det unike samarbeid med Oslo Cancer Cluster, som sikrer dem spennende utplasseringer hos forskere, bedrifter og laboratorier tilknyttet klyngen og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. På grunn av koronapandemien har dessverre elevene gått glipp av mange av de planlagte aktivitetene.

Les mer om hvordan Tia og Henrik på Forskerlinja opplevde hjemmeskolen under koronapandemien.