Hopp til innholdet

Forskertalenter fikk lære immunterapi

25 realfagstalenter fra Oslo og Akershus fikk over to dager lære om immunterapi av tidligere kreftforskere, nå realfagslærere på Ullern videregående skole og forskere fra Thermo Fisher Scientific.

Gustav Vik fra Kjellervolla ungdomsskole og Martin Dimov fra Mailand videregående skole har funnet tonen på samlingene i regi av Talentsenteret for realfag: «Dette er veldig interessant fordi vi får vite ting som ikke er i pensum, og vi liker å lære om aktuelle emner.»

 

25 elever fra 19 forskjellige ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo som er en del av Oslo vitensenters «Talentsenteret for realfag», kom samlet til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Ullern videregående skole i februar.

Elevene deltar på et skreddersydd to-dagers opplegg om medisinsk forskning og bruk av immunterapi som behandling av kreft.

Dagen på Ullern ble tilbrakt delvis i et klasserom for å lære teori om immunforsvaret og delvis i laboratoriet for å lære å isolere en type celler i immunforsvaret vårt som kalles for T-celler. Metoden elevene lærte brukes i moderne celleterapi mot kreft, som kalles for CAR-T behandling.

Kaja Flote fra Hellerasten ungdomskole kikker i mikroskopet for å se etter T- celler. Hun synes det er spennende å lære mer i dybden om immunforsvaret og hvordan det kan endres for å bekjempe kreft. Foto Bente Prestegård.


 

TV2 har laget dette innslaget om Emily Whitehead, det første barnet i verden som fikk prøve CAR-T behandling da hun var uhelbredelig syk av kreft. Innslaget ble laget i 2019 da Emily og familien hennes besøkte de norske ansatte i Thermo Fisher. Emily er i dag 13 år og har vært kreftfri i åtte år.

Dagen etter besøkte elevene Thermo Fisher sitt produksjonslokale på Lillestrøm der selskapet lager Ugelstadkuler til bruk over hele verden. Ugelstadkulene sitt kommersielle navn er Dynabeads, og i dag brukes de i flere milliarder diagnostiske tester årlig og i kreftbehandlingen CAR-T.

Hva elevene fikk oppleve på Lillestrøm får du et inntrykk av i denne artikkelen om elever fra Ullern videregående skole som besøkte produksjonslokalene til Thermo Fisher i 2017.

Forsker Morten Luhr fra Thermo Fisher forteller elevene om Ugelstadkulene, CAR-T, immunterapi og kreft. Han har forberedt T-cellepreparater som elevene skal se på i mikroskopene. Foto: Bente Prestegård.

Bakgrunn for samarbeidet

Talentsenteret i realfag er et tilpasset undervisningstilbud for ungdom som er faglig svært sterke og stort sett kjeder seg i skolehverdagen grunnet mangel på faglige utfordringer. Slik som skolen tilpasser opplæringen for elever som trenger ekstra hjelp i fagene, tilpasser vi opplæringen til elever som kan mye og vil lære enda mer. Dette er en samling med ungdommer med stor læringsvilje og en sult for kunnskap som er helt ekstraordinær.

For å gi de de faglige utfordringene de behøver drar de inn fageksperter i undervisningen. Derfor dette to-dagers opplegget i februar innen medisin og bruk av immunterapi til å behandle kreft.

Opplegget er utarbeidet av ansatte i Thermo Fisher og de to realfagslærerne Ragni Fet og Monica Flydal Jenstad ved Ullern videregående skole. Fet og Flydal Jenstad har bakgrunn som kreftforskere ved henholdvis Institutt for kreftforskning og Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus. Sammen har Fet og Flydal Jenstad ansvar for den nye Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Les mer om Forskerlinja her.

Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole har et skolefaglig samarbeid. Det har eksistert siden 2009 og målet er å bidra til å utdanne morgendagens forskere og entreprenører.

Thermo Fisher er et globalt biotekfirma med sterke norske røtter gjennom oppkjøp av Dynal. Thermo Fisher er et av medlemmene i Oslo Cancer Cluster og deltar aktivt i det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.

Les artikler om andre samarbeid Thermo Fisher har deltatt i: 

 


Dette lærte elevene: 

Torsdag 6.februar: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark:

Tid Rom Opplegg Ansvarlig
0900-1000 Einarson aud. Teori om immunforsvaret Ullern vgs, v/ Ragni og Monica
1000-1200 Klasserom Lære å pipettere

Preppe kuler

Isolere T-celler fra fake blod

Ullern vgs, v/Ragni og Monica
1230-1300 Kantina Lunsj
1300-1330 Einarson aud. Foredrag om CAR-T, immunterapi og kreft ThermoFisher
1330-1500 Klasserom Lage T-cellepreparater fra utdelt batch

Mikroskopere

Oppsummering

Ullern vgs., v/ Ragni og Monica

ThermoFisher v/ Morten

 

Fredag 7.februar: Thermo Fishers produksjonsanlegg på Lillestrøm.

Besøk for å se produksjon av Ugelstadkulene/Dynabeads.