Hopp til innholdet

Brenner for lys som behandler kreft

Pål Kristian Selbo er en av de nye mentorene for tredjeklassingene på Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Fredag 1. oktober fikk han og elevene møte hverandre for første gang. Selbo fortalte dem blant annet om den færøyske forskeren Finnsen som oppfant den første fototerapeutiske behandlingen, noe han fikk Nobelprisen for i 1903.

Til daglig jobber Selbo som forsker innen fotokjemisk internalisering, PCI, ved Institutt for Kreftforskning i gruppen til Kristian Berg. Der forsker han blant annet på bruk av fotokjemisk internalisering i kombinasjon med immunterapi, noe han har fått støtte av Radforsk Investeringsstiftelse til å forske på.

Les mer om det her.

På denne fredagen hadde han tatt gåturen over fra Instituttet for å fortelle tredjeklassingene med om bruk av lys innen kreftbehandling og generelt i medisinen.

Selbo er mentor for elevene sammen med Janne Nestvold som leder Oslo Cancer Incubator, Steven Ray Wilson, forsker og professor ved kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo og Vegard Vinje, forsker ved SIMULA og tidligere elev ved Ullern videregående skole.

Les mer om dem her.

 

Fra hudtuberkulose til blærekreft
Selbo starter foredraget sitt med å fortelle litt om seg selv og bakgrunnen sin fra Trondheim, og at han før han kom til Radiumhospitalet blant annet jobbet med laks, var pleieassistent og tok en master ved Unigen.

Jeg tok doktorgraden min ved Radiumhospitalet og så postdoktoren min i Boston. Etter det har jeg vært tilknyttet forskningsgruppen til Kristian Berg som blant annet har spunnet ut selskapene Photocure og PCI Biotech, sier Selbo.

Han oppfordrer elevene til å være på utkikk etter forskningsmiljøer med høy grad av tverrfaglighet, da dette er spennende steder å jobbe med både ulike mennesker og oppgaver.

Nils Finnsen fra Færøyene oppfant et apparat med sterk UV-bølgelengde for å bekjempe den fæle sykdommen hudtuberkulose. Mennesker som ble rammet av den fikk store byller på huden, men ble friske av denne behandlingen, sier Selbo.

Han forteller videre at 1915 var året for de store oppdagelsene innen lys, blant annet lanserer Einstein sin forskning innen fotoelektrisk effekt, noe han får Nobelprisen for. Opp gjennom tiden har lys blitt brukt til å behandle vidt ulike sykdommer som kreft, psoriasis, eksem, akne, gulsott, blindhet, jetlag og ulike former for depresjon og søvnløshet.

Photocure er et norsk selskap som har utviklet en egen teknologi for detektering av kreft i blæren, såkalt blålys. Dette gir kirurgene mulighetene til å se kreftcellene de skal fjerne på en helt annen måte enn med vanlig hvitt lys, sier Selbo.

Blærekreft er ikke blant de vanligste kreftformene, men den er den absolutt dyreste å behandle da den krever gjentatte behandlinger. Photocure sin teknologi kan minske antall behandlinger som er nødvendig for den enkelte, og er dermed helseøkonomisk lønnsom.

 

PCI Biotech kan behandle gallegangskreft
PCI Biotech har utviklet en metode for å behandle kreft ved å forsterke effekten av eksisterende medisiner.

De er nå i utvikling i mennesker over hele verden og kan muligens komme på markedet om noen år om behandlingen deres er bedre enn standard behandlingen for gallegangskreft i dag, sier Selbo.

Han viser elevene flere bilder av tidligere forskning på mennesker med kreft i hode- og hals med denne teknologien, og forteller at selskapet også jobber med å forsterke effekten av kreftvaksiner.

Helt til slutt åpner Selbo opp for spørsmål fra elevene, og de lar ikke vente på seg. Den første lurer på om han synes det er gøy det han jobber med, og da svarer Selbo bekreftende:

Ja, spesielt er det gøy når det kommer i klinikk og blir brukt på pasienter med kreft.

Han sier og til elevene at det er viktig å velge noe å studere og jobbe med som de er engasjert i og som trigger dem.

Test ut mye forskjellig, råder han dem til.

Takk til tilrettelagt avdeling som lagde deilige skoleboller til elevene.