Hopp til innholdet

I spesialisering til å bli lege

Aksel Stien gikk ut av Ullern videregående i 2011. I dag er han lege i spesialisering på Ullevål som er en del av Oslo universitetssykehus. Aksel har alltid villet bli lege, og lærte mye på utplassering på Radiumhospitalet som han faktisk ikke har lært i løpet av utdanningen sin.

En varm sommerettermiddag sitter Aksel på kafé på Adamstuen. Klokken er 16 og arbeidsdagen på Ullevål er ferdig. Aksel er for tiden på gastrokirugisk avdeling på Ullevål sykehus, som en del av spesialiseringen som lege.

-Jeg har inntil nylig vært på akuttlegevakten på Grünerløkka i tre måneder, noe jeg opplevde som spennende og hektisk. Det er veldig interessant på gastrokirurgen også, forteller Aksel.

På Ullern tok han realfag i alle årene og han skryter av lærerne.

-Jeg hadde ikke én dårlig lærer på alle tre årene jeg gikk på Ullern. Det er jo egentlig helt utrolig, og gjorde at jeg fikk gode karakter. Selvfølgelig jobbet jeg hardt, og jeg begynte på medisin i Bergen etter videregående, sier Aksel.

 

Interessant utplassering

Aksel ble ferdig med studiene i 2017, og kan nå kalle seg lege. Men leger blir ikke ferdig utdannet, så nå tar han spesialisering del én som vil gå over i spesialisering del to. Han husker godt årene på Ullern, og han var med på hele to utplasseringer på Radiumhospitalet.

-Utplasseringene jeg var med på var veldig motiverende. Jeg lærte ting jeg ikke har lært senere, som laboratoriearbeid og fordypning i cellebiologi, og interessen jeg har for realfag og forskning ble belønnet og videreført. Det var veldig morsomt å kunne gjøre noe utover den vanlige innsatsen som ble forventet av meg, sier Aksel.

Aksel fikk både delta på utplassering hos Kristian Berg sin gruppe som jobber med fotokjemisk internalisering og hvordan dette kan brukes til å drepe kreftceller, i tillegg til utplassering på strålingsbiologi der elevene lærte om solarium og hudkreft.

 

Uviss om videre spesialisering

Når Aksel er ferdig med første del av spesialisering som lege, så kan han velge hva han kan spesialisere seg i for å bli en spesiell type lege. Men hva han skal velge, det vet han ikke. Enda.

-Det er veldig mye forskjellige retninger som er gøy. Nå som jeg er på gastrokirurgen så synes jeg jo det er spennende, så det blir nok et vanskelig valg, sier Aksel.

Aksel har villet bli lege lenge, og synes det er et spennende yrke som kombinerer innsikt i realfag og medisin og kunnskap om kroppen, med å jobbe tett med mennesker.

-Legeyrket er veldig mangfoldig, i tillegg setter jeg veldig pris på at du ser konsekvensene av jobben du gjør umiddelbart, sier Aksel.

Aksel er fristet til å bli forsker, og ønsker å forske som lege også, det er det mange leger som gjør samtidig som de behandler pasienter. Han har allerede deltatt i ulike forskningsprosjekter.

 

Gjør det du synes er gøy

Aksel synes det er viktig at unge mennesker studerer det de er interessert i etter videregående.

-Om du velger noe du er motivert for, så er det så mye enklere når du må jobbe hardt, da er det jo spennende å lese og gi det ekstra som må til, sier Aksel.

Han synes ikke det er rart at mange som er glade i realfag og får gode karakterer, velger medisin etter videregående.

-Det er et naturlig valg da medisin og legeyrket gir en spennende hverdag og er et trygt valg med hensyn til jobb. Om du ikke ønsker å jobbe med mennesker så kan du forske, og om du synes forskning er tungt, så kan du kun jobbe med pasienter, så det er en voldsomt mulighetsrom for en spennende yrkeskarriere uansett, sier Akse.

-For meg har medisin vært målet siden jeg var liten og jeg er veldig fornøyd med veien jeg har gått