Hopp til innholdet

Fra Ullern til digitalisering i havbruksnæringen

Preben Imset Matre er Ullern-gutt, men likevel lommekjent blant oppdretsmerdene langs Norskekysten. Karrieren ble trigget av en sommerjobb på Lerøy, da fingrene klødde etter å disrupte næringen.

Aquabyte er noe så sjeldent som et Silicon Valley-eid selskap som har kundene sine i Norge.

-Vi utvikler digitale løsninger innen kunstig intelligens og maskinlæring for å hjelpe til i oppdrettsnæringen, forteller Matre.

Han har til daglig basert i Bergen, men har nå nettopp kommet tilbake fra en tur i Silicon Vally hos eierne. Preben er produktsjef i selskapet, som har ansatte både i San Francisco og Bergen.

-Jeg jobber på mange måter langt utenfor det jeg har utdannet meg til. Jeg har jo en bachelor i havbruk og marin biologi, men jobben min er lite direkte biologisk rettet, men går mye på produktutvikling og tett kontakt med de ulike oppdrettsselskapene vi har her langs kysten, sier Preben.

Preben er medeier i selskapet og har og vært på å starte det opp.

 

Software for havbruksbransjen

Prebens første møte med sjømatbransjen var gjennom sommerjobb på Lerøy Sjømathuset i Oslo.

-Jeg hadde en salgsjobb der jeg solgte laks og sjømat til grossister og matbutikker. Jeg følte raskt at dette var en næring der det var plass til nye idéer og tiltak. Jeg ble fra første stund møtt med entusiasme for å forbedre å videreutvikle eksisterende tiltak vi hadde, sier Preben.

Likevel var det ikke rett over i selskap, men studier først i elektronikk og så biologi, med fordypning i havbruk. Det var på en konferanse i Trondheim som student at Preben møtte Bryton Shang, grunnleggeren av Aquabyte.

-Jeg var med å arrangere studentdagen under AquaNor-konferansen i 2017, og jeg kom i den forbindelsen tilfeldigvis over Aquabyte. Jeg husker at jeg syntes det var interessant å se et softwareselskap fra Silicon Valley som hadde tatt turen helt opp til Trondheim for å lære om akvakultur. Det foreligger selvsagt mye softwareprodukter innenfor havbruk, men det er få selskap i bransjen som har software som sitt hovedfokus.

-Kort sagt ønsker vi å bygge ut en helhetlig informasjonsplatform som gir både driftsoperatører og produksjonsleder den informasjonen de behøver, når de behøver den. Til å begynne med omfatter dette bl.a. bruk av data fra fôringskamera til å automatisk måle biomass og telle lakselus, samt optimalisere fôringsregimet, sier Preben.

Selskapet Aquabyte er fremdeles i utviklingsfasen, og utvikler produktene i tett kontakt med kundene. I løpet av 2018 er målet å lansere produktet tilbetalende kunder.

-Havbruksnæringen, særlig i Norge, er en næring som har kommet langt på grunn av stå-på-vilje, hardware-teknologi, samt det å kjenne fisken og produksjonsmetodikken godt. På software- og analysesiden mener jeg det fortsatt er et stort potensiale for å levere løsninger som er med å trekke havbruk fremover. Det er her vi ønsker å bidra. , sier Preben.

 

 

Må prøve ting og ikke vente for lenge

Preben var avgangselev i 2013 fra Ullern videregående skole. Skiftet fra elektronikk på NTNU skyldtes et teoretisk studium som ble for lite praktisk for Preben.

-Da ble valget å bytte til biologi, for jeg hadde beholdt interessen for havbruk på grunn av sommerjobben. Jeg ble ikke født med en ioboende interesse for havbruk, men her fant jeg et sted der jeg følte meg nyttig og opplevde mestring, og det er veldig viktig, sier Preben.

På Ullern tok Preben realfag; matte, biologi , fysikk og kjemi. Han deltok også på utplassering høsten 2012 på Radiumhospitalet.

-Det var første gang jeg deltok på noe som hadde et stort omfang utenom skolen og motivasjonen var å gjøre noe annet og mer praktisk. Jeg lærte mye underveis om vitenskapelig metode og forskning i praksis, og ikke minst tidslinjer. Det var og bra å gå sammen med andre elever som også var veldig motiverte, sier Preben.