Hopp til innholdet

Fant utdanning, sommerjobb og fast jobb

Gjennom det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole har tidligere Ullern-elev Eivind Lysheim funnet sin retning i livet både utdanningsmessig og jobbmessig. «Det er jeg veldig takknemlig for», sier Eivind.

«Jeg vil takke deg for hjelpen med å finne sommerjobb hos Kongsberg Beam Technology (KBT). Jeg setter stor pris på at dere tok dere tid til å hjelpe, til tross for alle problemene som pandemien lagde.

Jeg jobbet hos KBT i sommer og stortrivdes, og har siden sommeren jobbet noen timer i uka med prosjektet ved siden av studiene. For et par dager siden signerte jeg fast kontrakt med KBT og skal begynne å jobbe på (det planlagte) kontoret til KBT på Oslo Cancer Cluster fra sommeren 2021.»

Dette er en e-post Eivind Lysheim sendte Bente Prestegård i Oslo Cancer Cluster i slutten av november 2020.

 

Retningsgivende utplassering

Eivind Lysheim har i dag et halvt år igjen av utdannelsen sin ved NTNU, der han jobber intenst med å bli ferdig med masteren sin i medisinsk fysikk.

Utdannelsen valgte Eivind etter å ha deltatt på en ukes utplassering ved avdeling for medisinsk fysikk ved Radiumhospitalet i mars 2016. Utplasseringen her er et årlig tilbud til elever ved Ullern videregående skole som en del av mulighetene elevene får gjennom det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.

Eivind gikk på Ullern mellom 2013 og 2016 og fordypet seg i ulike realfag.

–Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre videre etter videregående. Jeg var glad i realfag, men forstod ikke helt hva jeg kunne gjøre med realfag. Da jeg deltok på utplasseringen så falt brikkene på plass, og jeg endret førstevalget fra økonomi til medisinsk fysikk ved NTNU, sier Eivind.

Han sier at studievalget var en direkte konsekvens av utplasseringen.

Fysiker Taran Hellebust Paulsen forklarer Kristian Novsett Borgen, Aurora Opheim Sauar, Edvard Dybevold Hesle, Alexander Lu, Trym Overrein Lunde og Tuva Askmann Nærby om bruk av stråling i kreftbehandling. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

–Det var en utrolig spennende utplassering og jeg ble veldig fascinert av at forskerne og klinikerne der bruker stråling til å behandle kreft, samtidig som den samme strålingen er dødelig. Den dualiteten der vekket noe i meg, sier Eivind.

Han opplevde også at de som hadde ansvar for utplasseringen var oppriktig engasjert i å lære bort faget sitt til han og medelevene, og at de både tok seg god tid og var flinke til å formidle.

 

Sommerjobb i relevant selskap

Et halvt år etter utplasseringen var Eivind på plass i Trondheim på NTNU for å studere medisinsk fysikk. Nøyaktig det samme studiet som Taran Paulsen Hellebust, førsteamanuensis ved avdeling for medisinsk fysikk og ansvarlig for utplasseringen som Eivind deltok på, hadde tatt i sin tid.

I januar 2020 sendte Eivind en e-post til Bente Prestegård. Bente er prosjektleder for det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.

–Eivind sendte meg en veldig hyggelig mail der han fortalte at han var tidligere elev ved Ullern og at han hadde deltatt på utplasseringen hos Taran. Så lurte han på om jeg visste om relevante sommerjobber i miljøet, sier Bente.

Hun forhørte seg videre i sitt nettverk blant oppstartsselskapene i Oslo Cancer Cluster Inkubator. Kunne det være bedrifter der en med Eivind sin kompetanse kunne bidra inn?

–Bjørn Klem som leder inkubatoren tipset om Kongsberg Beam Technology som han på den tiden jobbet aktivt med på rådgivningssiden. Jeg koblet da daglig leder Per Håvard Kleven i Kongsberg Beam Technology med Eivind, og resultatet var at han fikk sommerjobb der sommeren 2020, sier Bente.

Eivind og medelever fra Ullern på utplassering hos avdeling for strålingsbiologi ved Radiumhospitalet i 2016. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Bare gode skussmål

Kongsberg Beam Technology er medlem av Oslo Cancer Cluster Inkubator, og utvikler kontrollsystemer for protonterapimaskiner.

– Kjernen i prosjektet er å sikre industriell presisjon innen kreftstråling for å unngå å skade friskt vev. Ved å sikre presisjonen kan kreftcellene bestråles med kraftigere doser enn det som ofte gjøres i dag, sier Per Håvard Kleven.

Per Håvard Kleven, seriegründer og grunnlegger av Kongsberg Beam Technology. Foto: Sofia Lindén, Oslo Cancer Cluster.

Kleven er seriegründer og gikk i gang med prosjektet som selskapet Kongsberg Beam Technology er spunnet ut av i 2016. Selskapet ble formelt stiftet i 2018.

Sommeren 2020 jobbet Eivind med ulike former for «research» for selskapet, og det gikk såpass bra at han fortsatte i 20 % stilling ved siden av studiene utover høsten 2020. I november 2020 ble han tilbudt fast jobb fra august 2021.

–Jeg er veldig fornøyd med jobben. Det er spennende arbeidsoppgaver og fine folk, så jeg er veldig glad og veldig takknemlig for muligheten. Det var en veldig god match med Kongsberg Beam Technology, og jeg føler at jeg også bidrar inn og er en relevant del av prosjektet. Det er gøy, sier Eivind.

 

Per Håvard på sin side er full av lovord om sin nyansatte.

–Eivind er ubegrenset interessert i prosjektet og det vi holder på med. Han får arbeid av prosjektleder. Mye av oppgavene handler om å finne ut av ting, og det gjør han. Jeg får bare gode tilbakemeldinger på jobben han utfører og innsatsen hans, sier Per Håvard.

 

Åpner kontor i inkubatoren

Kongsberg Beam Technology er i en forsknings- og utviklingsfase der målet er å utvikle ferdig styringssystemet til protonstrålemaskiner i løpet av de neste årene, for så å gå over i en kommersiell fase i 2025. Da skal de ut å selge systemet globalt.

–Lykkes vi med dette så vil det innebære en revolusjon av strålebehandlingen som gis til kreftpasienter. Vi er i den heldige situasjonen at ingen andre jobber med akkurat det vi gjør på verdensbasis. Går alt etter planen er vi i en unik situasjon markedsmessig om få år, sier Per Håvard.

Han har akkurat ansatt Kerstin Jakobsson som ny administrerende direktør i selskapet. Hun har lang erfaring med strålingsbiologi fra Sverige, der dette er et stort kommersielt fagfelt, noe det ikke er på tilsvarende måte i Norge – enda.

–Fra høsten 2021 vil Jakobsson og Eivind sitte i Oslo Cancer Cluster Inkubator, mens jeg skal lede den delen vi gjør i Kongsberg i inkubatoren der, Kongsberg Innovasjon, sier Per Håvard.

Han er veldig imponert over det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole, og mener dette er viktig for å sikre rekruttering av høykompetent arbeidskraft til kunnskapsintensiv industri i Norge.

– Det er kjempelurt og positivt at de har klart å bygge opp et samarbeid med Ullern videregående, Radiumhospitalet og Oslo Cancer Cluster og inkubatoren, hvor det går en så tydelig linje på så mange nivåer, sier Per Håvard.

 

Unikt nettverk

Eivind forteller at både utdanningen han valgte på bakgrunn av utplasseringen, og nå den faste jobben han er sikret lenge før han er ferdig med masteren, har vært kjempeviktig for ham.

–Jeg så det helt tydelig i Trondheim at jeg hadde et nettverk via Oslo Cancer Cluster som har åpnet dører for meg og som gjorde det enklere for meg enn mine medstudenter å finne en relevant sommerjobb. Jeg visste hvem jeg skulle henvende meg til, sier Eivind.

Bente er utrolig glad for å høre at Eivind fra høsten av kommer til å bli en av de mange ansatte som vil dele arbeidsplass med henne i Oslo Cancer Cluster Inkubator.

Bente Prestegård er spesialrådgiver i Oslo Cancer Cluster og ansvarlig for det skolefaglige samarbeidet på vegne av klyngen. Foto: Gunnar Kopperud

–Dette er en veldig fin historie som viser til fulle hva vi ønsker at det skolefaglige samarbeidet skal gjøre: Det skal inspirere til videre utdanning, og vi ønsker rekruttering til våre medlemmer, så vel bedriftene som institusjonene, sier Bente, og legger til;

–Til høsten har forhåpentligvis koronaen kommet såpass under kontroll at jeg kan treffe Eivind fysisk i inkubatoren. Det er virkelig et tverrfaglig miljø her som er veldig inspirerende å jobbe i, og det skal bli artig å få han inn her, sier Bente.