Hopp til innholdet

Forskerlinja møter mentorene sine

I midten av oktober fikk de 32 elevene ved forskerlinja på Ullern videregående skole møte sine fire mentorer for det neste året. Etter en kort introduksjon haglet spørsmålene fra elever til mentorer, og det gikk halvannen time før nysgjerrigheten ga seg og det ble tid for pizza.

Simone Mester:

«Jeg er tidligere elev her på Ullern videregående skole, og nå tar jeg en doktorgrad i molekylærbiologi. På sikt kunne jeg tenke meg en jobb i det private med å utvikle legemidler.»

 

Øyvind Kongstun Arnesen

«Jeg er lege og jobbet mange år som doktor i Lofoten. Etter det jobbet jeg noen år som kirurg på legevakt, før jeg gikk over til å jobbe i et stort tysk legemiddelfirma som heter Boehringer Ingelheim. For for åtte år siden ble administrerende direktør i Ultimovacs. Ultimovacs prøver å utvikle verdens første kreftvaksine.»

 

Jónas Einarsson

«Jeg er lege, og tok første del av medisinstudiet på Island siden jeg ikke hadde allverdens karakterer. Så jobbet jeg i mange år som allmennlege i Lardal før jeg flyttet til Oslo og ble leder på det første private sykehuset i Norge. Parallelt med dette tok jeg en utdanning innen økonomi og ledelse på BI. Så, litt ad omveier ble jeg administrerende direktør i Radforsk, som blant annet står bak Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og samarbeidet med dere.»

 

Bjørn Klem

Bjørn er den fjerde mentoren, men han var dessverre syk da møtet fant sted. Imidlertid kom Janne Nestvold, som er labansvarlig for Oslo Cancer Cluster Inkubator. Hun har en doktorgrad og har jobbet som forsker i mange år.

 

Mentorprosjekt ut året

Etter introduksjonen fra mentorene så holdt lærerne på forskerlinja, Ragni Fet og Monica Flydal Jesntad en kort introduksjon om det videre arbeidet med mentorene.

Så var det klart for spørsmål fra salen. Og for noen spørsmål. Vi som satt og hørte på var virkelig imponert over både antall spørsmål, kvaliteten på spørsmålene som både dreide seg om utdannelse, jobbmuligheter – men også om forskningen og utviklingen som særlig da Kongstun Arnesen og Mester er en del av.

Spørsmålene haglet og svarene kom i en sesjon som varte i nær halvannen time. Du kan lese noen av dem under. Så var det tid for litt pizza og mingling.

Neste gang elvene og mentorene møtes er i begynnelsen av desember og da skal elevene få møte mentoren på deres arbeidsplass og se med egne øyne hva de gjør til hverdags.


Spørsmål og svar sesjon:

Hva slags spesialisering innen medisin har dere Jónas og Øyvind?

–       Vi er allmennleger og har ikke spesialisering. Må ikke ha det.

 

Hva kan du jobbe med etter at du er ferdig Simone?

–       Jeg kan ta en post.doc. for å bli forsker i akademia. Jeg er nå student når jeg tar en doktorgrad, men jeg får lønn. Det er vanlig å ta to post.doc’er, så er veien videre å bli gruppeleder eller professor. Jeg tror nok ikke jeg tar den veien, jeg vil heller jobbe i et privat firma eller starte noe selv, synes det virker spennende

–       Jónas: Simone får jobb på dagen i våre selskaper om hun vil det.

 

Er det mye fremskritt hver dag for å finne en vaksine mot kreft?

–       Jónas: Det tar tid, så det korte svaret er nei.

 

Hva er den største utfordring med kreftvaksinen Ultimovacs utvikler Øyvind?

–       Få den til å virke? Nei, godt og vanskelig spørsmål.
Øyvind forklarer så litt om utviklingen og testingen av vaksinen.

 

Hva dreier doktorgraden din seg om Simone?

–       Jeg utvikler teknologi som forlenger halveringstiden til medisiner. Det er en pasientrettet doktorgrad, da det er en stor ulempe for pasienten å ta medisin ofte, men jeg håper vi kan lykkes med å forlenge halveringstiden slik at pasienter kan ta medisin en gang i uken eller en gang i måneden.

 

 

Hva bør man studere om man vil jobbe med medisinsk utvikling/legemiddelutvikling?

–       Jónas: Molekylærbiologi, fysiologi, IT, fysikk, kjemi, biologi, statistikk – det er mange muligheter.

–       Øyvind: I firmaet vårt nå så jobber det fysiologer, leger, proteinkjemiker, tannleger og farmasøyter.

 

Da dere gikk på videregående, visste dere at dere skulle gjøre det dere gjør i dag?

–       Jónas: Valgte naturfag, men visste ikke noe videre.

–       Øyvind: Visste ikke noe mer enn naturfag.

–       Simone: Jeg tenkte på medisin, men jeg er glad jeg valgte molekylærbiologi.

–       Janne: Jeg tenkte på å bli forsker, syntes det var spennende. Dere bør absolutt tenke bredde og ikke den letteste løsningen når dere går på videregående. Det får dere mye igjen for når dere starter å studere.

 

Har dere alltid vært interessert i biologi, eller var det noe spesielt dere så som gjorde at dere ble engasjert i det?

–       Jónas: Ja, alltid.

–       Øyvind: Biologi er i seg selv så fascinerende. Det er så mye vi ikke vet, sånn som hvor hukommelsen lagres i hjernen, det vet vi ikke. Vi skjønner lite og vet ikke hvordan kroppen virker. Veldig fascinerende.

 

Den kreftvaksinen dere utvikler, skal den funke mot all kreft, eller spesielle former for kreft?

–       Øyvind: Den skal virke for å behandle og beskytte mot de fleste kreftformer.

 

Hva gjorde Bjørn i PhotoCure, selskapet han arbeidet i før han ble leder for Oslo Cancer Cluster Inkubator?

–       Jónas: Han var forskningssjef. Han er en Petter Smart type, og så har han jobbet mye med det regulatoriske.