Hopp til innholdet

Fagdager på Radiumhospitalet

18. november var elever fra helsefag og fordypning i biologi og kjemi ved Ullern videregående skole samlet i Kaare Norum auditorium i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark for å lære mer om mulighetene innen medisin. Initiativtaker er Truls Ryder, pappa til en tidligere elev ved skolen. Ryder er kirurg ved Radiumhospitalet og har i år igjen planlagt fagdager for elevene sammen med gode kolleger.

I nesten fem timer får elevene på Ullern møte og høre de fremste kreftlegene i landet fortelle om hvordan de behandler kreftpasienter rammet av ulike former for kreft. Elevene tar enten fordypning i realfag i tredje klasse eller helsearbeiderfag.

Fagdagen er en del av det tette samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. I to dager videre skal 18 av elevene som vurderer å søke medisin eller sykepleier etter endt videregående skole, få følge de samme kreftlegene rundt på de ulike avdelingene på Radiumhospitalet.

– De som er valgt ut til å være med på utplasseringen er alle avgangselever som skal velge sin studieretning innen kort tid, sier Bente Prestegård. Hun er prosjektleder for det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster.

Formålet er at elevene som deltar på hele eller deler av fagdagene skal få et innblikk i hvilke muligheter som finnes innen medisinske fag ved valg av videre utdannelse.

 

Fantastisk initiativ

Truls Ryder (bilde til venstre) er primus motor for fagdagen og de påfølgende jobbskyggedagene, som han var i fjor. Han har selv hatt barn på Ullern og jobber som overlege ved Radiumhospitalet.

-All ære til initiativtaker Truls Ryder og hans kolleger som har satt av hele tre dager til dette. Det var så vellykket i fjor, og vi er utrolig glad for at vi kan tilby elevene dette i år igjen, sier Prestegård.

Prestegård har bidratt inn i planleggingen av fagdagene med sin lange erfaring fra andre prosjekter mellom medlemmene av Oslo Cancer Cluster og skolen.

Du kan lese om fjorårets fagdag her og om fjorårets jobbskygging her.

 

Variert program

Fagdagen i dag har vært tilbrakt inne Kaare Norums Auditorium fra klokka 11:30 til 16:00. I disse timene har elevene fått en inngående innføring i moderne kreftbehandling fra radiologi til plastikkirurg, og hvordan det er å være kreftpasient og motta behandling.

Jeg gleder meg til programmet selv, for her er det mange dyktige mennesker som skal presentere det de gjør innen kreftbehandling og utover. Målet med et så bredt spenn i programmet er at elevene skal få mest mulig innblikk i alle retningene og mulighetene medisinske fag byr på, sier Ryder.

 

Program mandag 18. november:


 

1130-1155:  Velkommen ved overlege Truls Ryder

1155-1220:  Kreftbehandling med fokus på tykktarmskreft  ved professor  Kjersti Flatmark

Pause

1230-1255: «Fight HPV» ved overlege Ameli Trope fra Kreftregisteret

1255-1320: Anestesiologi, hva er nå det? ved professor Ulf Kongsgaard

Pause

1340-1405: Melanom, føflekkreft ved overlege Anna Winge-Main

1405-1430: Plastikkirurgi – mer en kosmetikk! ved klinikksjef og avdelingsoverlege Kim Tønseth

Pause

1440-1505: Radiologi – Mer enn røntgen ved overlege Marianne Fretheim

1505-1530: Hvordan er det å være pasient? ved Jeanett Hoel, formann i gynekologisk kreftforening og overlege Kristina Lindemann

1530-1545:Oppsummering og praktisk informasjon vedrørende klinisk rotasjon ved overlege Truls Ryder