Hopp til innholdet

Fagdager om kreftbehandling

I dag har 100 elever ved Ullern videregående skole deltatt på en skreddersydd fagdag om kreftbehandling ved landets fremste kreftsykehus Radiumhospitalet. Initiativtaker og overlege Truls Ryder ønsker å gi elevene et innblikk i både kreftbehandling og hvordan det er å jobbe på sykehus.

I nesten fem timer i dag har elever på Ullern fått møte og høre de fremste kreftlegene i landet fortelle om hvordan de behandler kreftpasienter med ulike former for kreft. Elevene tar enten fordypning i realfag i tredje klasse eller helsearbeiderfag.

Fagdagen er en del av det tette samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. I to dager videre skal 14 realfagselever som vurderer å søke medisin etter endt videregående skole, få følge de samme kreftlegene rundt på de ulike avdelingene på Radiumhospitalet. Fire elever fra helsefag som ønsker å utdanne seg innen sykepleie, skal jobbskygge en sykepleier på kirurgisk avdeling.

– De som er valgt ut til å være med på utplasseringen er alle avgangselever som skal velge sin studieretning innen kort tid, sier Bente Prestegård. Hun er prosjektleder for det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster.

Formålet er at elevene som deltar på hele eller deler av fagdagene skal få et innblikk i hvilke muligheter som finnes innen medisinske fag ved valg av videre utdannelse.

 

Fantastisk initiativ

Truls Ryder er primus motor for fagdagen og de påfølgende jobbskyggedagene. Han har selv hatt barn på Ullern og jobber som overlege ved Radiumhospitalet.

Da vi snakker med ham på fredag i forkant, så er han både spent og forventningsfull. 

Overlege Truls Ryder ved Radiumhospitalet og primus motor for fagdag og jobbskyggingen ved Radiumhospitalet. Foto: Bente Prestegård.

-Dette har vokste seg litt større enn det jeg hadde tenkt i utgangspunktet, men det blir veldig spennende. Mitt engasjement her skyldes at elever på videregående får lite eller ingen informasjon om hva det innebærer å ta en medisinsk utdanning, de mange mulighetene dette åpner opp og hva dagliglivet som lege på sykehus innebærer, sier Ryder.

Ryder har tenkt på muligheten for jobbskygging og å arrangere en fagdag i halvannet år. Etter å ha konferert med kollegaer om interessen for å delta og sjekket av med sykehusledelsen om at dette er i orden juridisk, så har tanken blitt en realitet.

-All ære til initiativtaker Truls Ryder og hans kolleger som har satt av hele tre dager til dette. Vi har lenge jobbet for å få til et slikt samarbeid. Vi håper det blir så vellykket at vi kan tilby dette som et fast, årlig initiativ, sier Prestegård.

Prestegård har bidratt inn i planleggingen av fagdagene med sin lange erfaring fra andre prosjekter mellom medlemmene av Oslo Cancer Cluster og skolen.

– Oslo Cancer Cluster synes det er helt fantastisk at Radiumhospitalet åpner dørene for Ullern-elever på denne måten, for å inspirere elevene og gi dem en smakebit av hva medisinske fag kan tilby, sier Prestegård.

 

 

Variert program

Fagdagen i dag har vært tilbrakt inne Kaare Norums Auditorium fra klokka 11:30 til 16:00. I disse timene har elevene fått en inngående innføring i moderne kreftbehandling fra radiologi til plastikkirurg, og hvordan det er å være kreftpasient og motta behandling.

-Jeg gleder meg til programmet selv, for her er det mange dyktige mennesker som skal presentere det de gjør innen kreftbehandling og utover. Målet med et så bredt spenn i programmet er at elevene skal få mest mulig innblikk i alle retningene og mulighetene medisinske fag byr på, sier Ryder.

Karoline Wangen-Eriksen og Martine Bjurstrøm tar realfag i tredje klasse på Ullern videregående skole. De er veldig fornøyd med fagdagen.

-Det er veldig spennende å få innblikk i hvordan arbeidsoppgavene til de ulike legene er på et sykehus, sier Wangen-Eriksen og Bjurstrøm.

Martine ser i tillegg veldig fram til jobbskyggingen som hun har skal delta på de neste dagene sammen med 17 andre Ullern-elever.

 

 

Program mandag 5. november:


1130-1155: «Velkommen – Radiumhospitalet og Ullern videregående skole sin historie og grunn til samarbeid»
Overlege Truls Ryder

 

1155-1220: «Kreftbehandling med fokus på tykktarmskreft»
Professor Kjersti Flatmark

 

Pause

 

1230-1255: «Fight HPV»
Overlege Ameli Tropé, leder av Livmorhalskreftprogrammet i Kreftregisteret

 

1255-1320: «Anestesiologi, hva er nå det?»
Professor Ulf Kongsgaard

 

Pause

 

1340-1405: «Føflekkreft»
Overlege Anna K. Winge-Main

 

1405-1430: «Plastikkirurgi – mer en kosmetikk!»
Klinikksjef og avdelingsoverlege Kim Tønseth

 

Pause

 

1440-1505: «Radiologi – Mer enn røntgen»
Overlege Marianne Fretheim

 

1505-1530: «Hvordan er det å være pasient?»
Jeanett Hoel, leder i gynekologisk kreftforening og overlege Kristina Lindemann

 

1530-1545: Oppsummering og praktisk informasjon vedrørende klinisk rotasjon/jobbskygging på Radiumhospitalet:

Overlege Ryder