Hopp til innholdet

Fysikk viktig i kreftbehandling

Kunnskap om fysikk er avgjørende for å gi god kreftbehandling. Det får seks elever fra Ullern videregående skole lære på utplassering.

Kunnskap om fysikk er avgjørende for å gi god kreftbehandling. Det får seks elever fra Ullern videregående skole lære på utplassering hos medisinsk fysikk ved Oslo universitetssykehus.

Det er en engasjert gruppe elever som følger nøye med når Taran Paulsen Hellebust går gjennom anbefalt stråledosering til en pasient med kreft i prostata.

Kristian Novsett Borgen, Aurora Opheim Sauar, Edvard Dybevold Hesle, Alexander Lu, Trym Overrein Lunde and Tuva Askmann Nærby er alle elever ved Ullern videregående skole med fordypning i matte, fysikk, kjemi og biologi. Og det kommer godt med denne uken på utplassering hos avdeling for medisinsk fysikk som holder til i strålebygget på Radiumhospitalet som er en del av Oslo universitetssykehus.

Elevene vurderer å gå videre med medisin, ingeniør eller bioteknologi etter russetiden denne våren.

Unikt, praktisk innblikk

På en storskjerm viser Taran hvordan dosene fra strålemaskinen skal variere i de ulike organene, og hva som skjer om man øker dosen, strålingen eller området.

– Det er veldig morsomt å være her og vi får et unikt, praktisk innblikk i temaer vi har vært så vidt innom i fysikktimene. I tillegg er det fint å se hvordan en fysiker arbeider i praksis og få et innblikk i arbeidslivet, sier elevene på spørsmål om hva de synes om utplasseringen.


Taran forklarer videre hvordan en treenighet bestående av en lege, en stråleterapeut og en fysiker sitter sammen og bestemmer hvordan en pasient skal behandles med stråling.

Om du tror fysikere er eldre menn med bustete hår som fyker rundt med hodet fullt av abstrakte og uforståelige formler – så tar du feil. Fysikerne som har sitt daglige virke med strålebehandling her i strålebygget, er engasjerte og tilstedeværende. Mange av dem er også unge og relativt nyutdannede.

Fra stråledoser til gamle strålemaskiner

Innføringen i strålingsdoser med Taran er over. Etter en kort pause tar fysikerne Jørund Graadal Svestad og Live Furnes Ulven elevene med på en omvisning for å se på strålemaskinene i bruk på strålebygget.

I korridorene sitter kreftpasienter sammen med venner og familie og venter på tur, mens Jørund forklarer elevene om bruk av strålemaskin i behandling av kreft.

– Her var det fint, utbryter elevene når de kommer inn i selve strålerommmet.

Fysiker Jørund Graadal Svestad forklarer elevene fra Ullern hvordan strålemaskinene på Radiumhospitalet sitt strålebygg fungerer. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Men tonen blir fort en annen da vi beveger oss for å se en gammel strålemaskin som står parkert. Det er en gammel kobolt som har gjort sin tjeneste. I rommet er det og stråling som gjør utslag på geigertelleren som Jørund har med seg.

– Men veldig lite da, dette er ikke noe problem på noen måte, sier han.

Siste stopp før lunsj er inne på et rom som kan forveksles med kulissene til det gamle NRK-programmet «Fysikk på roteloftet». Her står en gammel strålemaskin av type linnaker, i tillegg til et avleggs ultralydapparat.

Elevene kikker og og skrur på de gamle maskinene, og får følt og sett at dagens strålebehandling har utviklet seg med sjumilssteg på ganske kort tid.

– Dette har vært veldig gøy og lærerikt og ikke minst har vi fått lære av flinke folk, sier elevene avslutningsvis.

Denne artikkelen ble første gang publisert på engelsk på www.oslocancercluster.no. Utplasseringen av elevene fant sted i mars 2017, før disse websidene ble etablert.