Hopp til innholdet

Endelig utplasseringer!

Etter to år med pandemi kunne elevene i tredje klasse på Forskerlinja og noen elever som tar studiespesialisering endelig forlate klasserommet og komme seg ut til forskerne.

I uke 11 fra tirsdag etter lunsj til fredag ettermiddag var 30 elever fra Ullern videregående skole på utplassering hos fem forskjellige forskere for å lære om ulike fagområder.

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo tok imot to grupper med elever.

Utplasseringen hos stipendiatene Anders Brennhagen og Amalie Skurtveit i forskningsruppen  NAFUMA, kort for nanostrukturer og funksjonelle materialer, kan du lese mer om i denne artikkelen «-Blir nesten leit å dra herfra».

Her fikk de fire elevene August, Knut, Anja og Aksel et spesialtilpasset opplegg om batterier.

Anja (t.v), Knut, Aksel og August ville nesten ikke dra hjem fra Kjemisk Institutt hvor de har forsket på batterier.

«På tirsdag viste Anders oss et dårlig batteri. Etter det har vi gått gjennom og sett på hvordan de forsker på batterikapasitet, hva som er feilen med de batteriene som ikke er optimale og hvordan man kan gjøre dem bedre», sier Aksel.

 

Samtidig deltok Alexander Damiano Hustad, Fredrik Carsten Hansteen, Jakub Michalowski, May Dagny Kollandsrud Hutchings og Jenny Folkestad-Hoel på utplassering hos professor Truls Norby og forskningsgruppen for elektrokjemi, som holder til i Forskningsparken.

Mye å holde styr på: May og Jenny på laben hos forskergruppen til Truls Norby.

Her forsker de på protonledere og brenselceller og fremstilling av hydrogen:

  • Forsker Athanasios Chatzitakis lot elevene lage nanomaterialer som de så brukte i fotoelektrokjemiske celler til å splitte vann til hydrogen og oksygen med sollys
  • Førsteamanuensis Jonathan Polfus lot dem også jobbe med datamodellering av materialene

 

Jakub får veiledning til å gjøre labarbeidet rikitg hos forskergruppen til Truls Norby.

I tillegg til utplasseringene på Kjemisk institutt har elevene fått lære mye annet spennende, og nedenfor har vi samlet bilder og informasjon om de andre utplasseringene.

 Fotomedisin på Institutt for Kreftforskning

Hvordan ser kreftceller ut gjennom blått lys? Det fikk elevene på utplassering hos Pål Selbo vite gjennom eget arbeid på laben.

Pål Selbo er forsker ved Institutt for Kreftforskning innen fotomedisin, bruk av lys i behandling av kreft, nærmere bestemt såkalt fotokjemisk internalisering, PCI. Han er også mentor for elevene på Forskerlinja som går tredje året.

Les mer om han her: «Brenner for lys som behandler kreft»

Hos Selbo fikk de fire elevene Alexander Marks, Andrea Kristine Eide Øfstaas, Linnéa Maria Skille og Martin Thormodsrud lære mer om: Cellekulturarbeid, inkubering av legemidler inkludert fotosensitivt stoff, lyseksponering av kreftceller og å drepe kreftceller med fotomedisin.

Elevene lærte også hvordan de skal måle graden av drap av celler og hvordan bruke mikroskop for å sjekke opptak av fotosensitivt legemiddel i cellene.

 

«Det var ordentlig gøy å ha disse fire elevene på utplassering. De var veldig flinke, effektive og hyggelige. Vi fikk gjennomført alt som planlagt,», sier Selbo.

 


Avanserte trykkmålinger i hjernen på Simula

Vegard Vinje er forsker på Simula Research Laboratory, som driver med grunnleggende langsiktig forskning innen IKT, og da særlig konsentrert om kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring og datasikkerhet.

Vinje er tidligere elev på Ullern videregående skole og er som Selbo mentor for elevene på Forskerlinja.

Les mer om han her: «Førsteårselevene på Forskerlinja møter mentorene»

Hos Vinje fikk Anine Sundnes, Christofer Naranjo Woxholt, David Maximilian Venker, Emil Gråbøl-Undersrud, Jonathan Kihlman Løvdal og Sebastian Heuser jobbe med et forskningsprosjekt for å analysere trykkmålinger fra hjernen ved å bruke programmeringsspråket Python.

Anine, Sebastian, Christopher og David lærte mye programmering og hvordan implementere dette i trykkmålinger av hjernen av tidligere Ullern-elev Vegard, nå forsker ved Simula, ytterst til høyre på bildet.

«Elevene på utplassering har vært veldig positive og flinke. De har samarbeidet på et forskningsprosjekt, har skrevet en rapport om hva de har gjort og fått masse programmeringstrening,» sier Vinje.

 


Molekylær cellebiologi på Institutt for Kreftforskning

Forskningsgruppen til Harald Stenmark innen molekylær cellebiologi har tatt imot elever på utplassering flere ganger opp gjennom årene.

Les mer om en tidligere utplassering her: «Operasjon bananfluer».

Nada på laben i forskningsgruppen til Harald Stenmark.

I år kunne 11 elever, fordelt på tre grupper, delta på utplassering her. I gruppene gjorde de litt forskjellig forskning, samtidig som elevene deltok på de samme forelesningene:

  • Den ene gruppen fikk jobbe med å forbedre effekten av cellegift og lærte seg ulike teknikker som forskerne bruker til dette som mikroskopi, Western-blot analyse og arbeid med celler
  • Den andre gruppen arbeidet med å visualisere organeller, det vil si det som er inne i cellene gjennom kloning, rensing av plasmider og mikroskopi
  • Den tredje gruppen arbeidet med spredning av kreftceller. De fikk lære mikroskopi, Western-blot analyse og arbeid med celler

Lene Malerød har vært ansvarlig for utplasseringen i gruppen til Stenmark, og har bare godt å si om elevene:

«Vi hadde fine dager sammen med studentene. De ble veldig flinke på laben utover uka og det var veldig fint å høre presentasjonene deres på fredagen. Vi håper at studentene fikk innblikk i hvordan vi bruker grunnforskning til å forstå hvordan kreftceller skiller seg fra vanlige celler. Aller helst håper vi at noen ble så fascinert at de får lyst til å utdanne seg til molekylærbiologer.»

 

Lene Malerød, ansvarlig for utplasseringen hos Harald Stenmark, håper Tonje på bildet og de andre elevene, blir inspirert til å kikke nærmere på en karriere innen molekylærbiologi.

 

Alle foto i saken er tatt av elever eller forskerne som hadde elevene på utplassering.