Hopp til innholdet

Vil gjøre en forskjell for ungdom på sykehus

GLIMT UB ønsker å gi langtidssyke ungdommer et tilbud de fortjener når de er innlagt. Pizzakveld med kjendisene Arif og Unge Ferrari var en kjempesuksess for målgruppen, men så kom koronapandemien og stakk kjepper i hjulene for ungdomsbedriften.

”Glimt gir et aktivitetstilbud for ungdom innlagt på sykehus som er laget og gjennomført av ungdom. Vi tilbyr et bedre tilpasset og samtidig mindre ressurskrevende opplegg for sykehusene.”

Ungdom mellom 13-19 som er langtidspasienter på sykehus, isolerer seg og har få, tilfredsstillende tilbud i hverdagen. Dette bestemte ungdomsbedriften GLIMT UB seg for å gjøre noe med, og kom opp med idéen om å arrangere pizzakvelder på sykehusene med unge, kjente mennesker for ungdommene.

Konseptet ble en suksess, og pizzakvelden med Arif og Unge Ferrari på Rikshospitalet i januar i år, tiltrakk seg fem ganger så mange ungdom som tilsvarende tilbud. Sammen med ungdom som er langtidspasienter på grunn av ulik sykdom, hang Arif og Unge Ferrari i to timer. De perlet, spiste pizza og spilte kort.

–Moren til en av dem som deltok, sa at vi måtte komme igjen og gjøre dette flere ganger. Hun var tydelig på at dette var et viktig tilbud, siden det var av ungdom for ungdom, forteller Tyra Kristoffersen.

Hun har sammen med de fire medelevene Andreas Bjurstrøm, Carl Ruge, Miriam Idsøe og Alexander Flåskjer jobbet med GLIMT UB det siste året.

 

Syk ungdom isolerer seg

«I den alderen man har størst behov for å være sosial og oppleve nye ting er det én gruppe som faller utenfor de tradisjonelle sosiale rammene. I hele Norge ligger barn og unge innlagt på sykehus, og til tross for både interne og eksterne tiltak ender mange opp med å isolere seg fra omverdenen. Aldersgruppen 13-19 blir trukket fram som en svært utfordrende gruppe å nå og de mangler derfor et tilfredsstillende tilbud. Dersom helsetilbudet i Norge skal være godt nok trenger vi bedre tilpasset opplegg også for denne aldersgruppen.»

 

Sitatet over er hentet fra forretningsplanen til GLIMT AB. For denne planen fikk GLIMT UB førsteplass for beste forretningsplan i Oslomesterskapet til Ungt Entreprenørskap.

Hele GLIMT UB samlet, slik de ser ut på Facebooksiden til ungdomsbedriften.

Konseptet til GLIMT bygger særlig på at unge, kjente mennesker ønsker å bidra for andre unge mennesker som har det utfordrende, uten å ta betaling for det.

–Skulle vi har betalt kjendisene for å ha kommet hadde ikke dette fungert siden sykehusene har så begrenset budsjett. De kjente menneskene får likevel mye igjen for dette av positiv omtale i sosiale medier, og kan selv bruke dette som egenpromotering om de ønsker det, sier Tyra.

Før koronapandemien slo til hadde GLIMT UB planlagt flere pizzakvelder på Rikshospitalet siden den første gikk så bra.

–Vi har vært i kontakt med flere kjente mennesker som Herman Flesvig, Ulrikke Falck og Tix, som alle har vært veldig positive til å bli med på dette. Dessverre kom koronapandemien og med den ble det besøksforbud på sykehusene i Norge, så vi har dessverre ikke fått arrangert flere pizzakvelder enn denne ene med Arif og Unge Ferrari, sier Tyra.

Likevel synes de fem entreprenørskapselevene at de har lært en  masse.

 

Gull verdt med mentor

Entreprenørskap er et av mange fag elevene på Ullern videregående skole kan velge andre og tredje klasse. Her lærer elevene mye teori om hvordan etablere en bedrift, samt kunnskap om hva som gjør at noen bedrifter lykkes, mens andre går dukken.

I tillegg må elevene i løpet av andre klasse etablere og drive en egen ungdomsbedrift.

Gjengen bak GLIMT AB var tidlig innom en idé rundt redesign, men forkastet den da de innså  at dette var et konsept som veldig mange av ungdomsbedriftene snuste på.

–Vi  begynte å tenke på hva vi har i nærheten av Ullern, og det er jo Radiumhospitalet. Vi diskuterte så med Karin, entreprenørskapslæreren vår om vi kunne gjøre noe rundt det. Vi fant raskt ut at ungdom på sykehus ikke har så mange tilbud. De yngre barna har sykehusklovnene og lekerom, sier Tyra.

På Radiumhospitalet er det imidlertid få ungdommer innlagt, de er som regel på Rikshospitalet og Ullevål.

-Via Bente, mentoren vår, kom vi så i kontakt med aktivitetslederen for ungdom ved Rikshospitalet og Ullevål. Han likte idéen vår kjempegodt, og det gjorde flere andre også, så da var det bare å jobbe på, sier Tyra.

Mentor Bente i midten sammen med Andreas Bjurstrøm, Carl Ruge, Tyra Kristoffersen og Miriam Idsøe utenfor Ullern videregående skole. Alexander Flåskjer var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Bente, som Tyra nevner er Bente Prestegård. Hun er prosjektleder i Oslo Cancer Cluster og blant mange prosjekter hun holder i, er hun ansvarlig for det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster.

–Jeg har hatt et par møter med elevene i GLIMT. Jeg har særlig rådgitt dem rundt hvordan forholde seg til pasienter og personale på sykehus, og så bisto jeg dem med pitchtreningen opp mot Oslomesterskapet i Ungt Entreprenørskap, sier Prestegård.

 

Hun synes forøvrig det har vært veldig stas å være mentor for GLIMT, og er imponert over hvor selvdrevne elevene har vært og hvor mye de har fått til, til tross for at koronapandemien satte en brutal stopper for aktiviteten i bedriften etter mars.

Elevene fikk på sin side mye ut av rådgivningen fra Bente, og har satt stor pris på coachingen underveis.

–Bente introduserte oss for flere nøkkelpersoner innen Oslo universitetssykehus, noe som var veldig verdifullt for oss. I tillegg så kan hun mye om økonomi, og har gitt oss gode innspill på den biten også, sier Tyra.

 

Lært mye

Nå er det juni og hjemmeskolen er heldigvis en saga blott, men det er fremdeles strenge besøksregler ved norske sykehus på grunn av pandemien. Og GLIMT UB er oppløst, som bedriften skal etter et års drift som redskap for å gi ungdommene en følelse av å være gründer.

–Det har vært veldig gøy og lærerikt. Vi skulle selvfølgelig ønsket at vi kunne gjort mer for disse ungdommene, men forhåpentligvis kan sykehusene landet over bli inspirert av idéen vår, sier Carl som har fungert som bedriftens leder.

For en ting som har vært utfordrende for dem er å finne en måte ungdommen selv kunne tjene penger på denne idéen, i og med sykehusene har så begrensende budsjetter.

–Vi hadde imidlertid over 7000 kroner igjen på budsjettet vårt i år som vi har donert til Oslo universitetssykehus, sier Tyra.