Hopp til innholdet

Ungdomsdag på Oslo universitetssykehus

Hvor mange ulike yrker og hva slags kompetanse må til for å drive et sykehus? Dette lærte 400 elever fra Ullern videregående skole på en eksklusiv ungdomsdag bare for dem.

Oslo universitetssykehus er medlem av Oslo Cancer Cluster. Siden oppstarten av det skolefaglige samarbeidet i 2009 har sykehuset bidratt med en rekke utplasseringer av elever på ulike avdelinger. Desember 2016 arrangerte sykehuset i tillegg en egen ungdomsdag for 400 av elevene ved Ullern videregående skole.

Dagens ungdom er morgendagens helsepersonell. For å inspirere ungdom til å velge helsefaglig utdanning inviterte Oslo universitetssykehus vår samarbeidspartner Ullern vgs til ungdomsdag på Rikshospitalet. 

Elvene fikk høre foredrag fra de ansatte om så vidt forskjellige ting som roboter i sykestua, smittsom hjernehinnebetennelse og intensivsykepleie. I tillegg kunne de besøke stands og snakke med mange av de ansatte ved sykehuset.

Les mer om denne dagen på Oslo universitetssykehus sine nettsider.

> Se video fra Ungdomsdagen: