Hopp til innholdet

Tilrettelagt arbeidstrening

Ullern videregående skole har en egen avdeling tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er en kjemperessurs for hele Innovasjonsparken, da elevene mer enn gjerne utfører jobboppdrag for alle bedriftene og institusjonene når de har arbeidstrening.

– Dette er bra Meli og Kahlid, sier Petter Myrann til de to elevene som bretter brev og legger i konvolutter.

Petter Myrann er ansatt som miljømester på Ullern videregående skole, Lønnen hans betales delvis av Oslo Cancer Cluster og delvis av skolen.

Brevene skal ut til nye elever på Ullern videregående skole, og er en jobb som egner seg godt for de 26 personene som går på tilrettelagt avdeling ved Ullern videregående skole. Det er torsdag og de fleste av dem har arbeidstrening. I dag er det å legge brev i konvolutter og frankere dem som står på planen, i tillegg til å vanne alle plantene i Innovasjonsparken, kjøpe inn frukt og levere i Oslo Cancer Cluster Inkubator, samt vaske vestene som brukes i gymtimene.

– Repetitive, enkle oppgaver er gull for elevene her. Og de opplever enorm mestring og glede over arbeidet, forteller Petter.

Med seg i dag har elevene på tilrettelagt også to elever som er i praksis fra helse og oppvekst. Hver torsdag kommer de inn på avdelingen for å bistå det faste personalet på vel 18 stykker.

Tar arbeidet på alvor

Elevene på tilrettelagt avdeling har varierende funksjonsnedsettelser. Noen er synlige siden de sitter i rullestol eller kan gå litt rart, andre er ikke så synlige. Felles for elevene er at de er et kjent og kjært syn i Innovasjonsparken. Mange spiser lunsj i kantinen sammen med de andre elvene i midttimen og ikke minst bidrar de med arbeid.

– Alle plantene i parken blir stelt og vannet av elevene her. Nå planlegger vi og å ta i bruk drivhuset ute og plante der og selge blomster. Vi har og planer om å la elevene ha ansvar for å rydde i kantinen etter midttimen. I tillegg går de ærend og de er noen racere på å pakke til konferanser eller større utsendelser til mange mottakere, sier Petter.

For Kreftregisteret gjorde de nylig en stor jobb med å pakke rørpost der de måtte være nøyaktige med å samle ulik type informasjonsskriv og en minnepinne som skulle ut til en rekke mennesker.

Et av de viktigste arbeidene er å samle inn tomflaskene på skolen, pante disse og sette inn pengene på konto til skoleprosjektet Ullern videregående driver i Sierra Leone, der de har opprettet en egen jenteskole. Martin, en av elevene på tilrettelagt, reiste seg nylig opp på en samling for hele skolen der han ba alle om å pante flaskene sine i beholderne på skolen slik at jenteskolen fikk pengene de trenger. Martin fikk trampeklapp for engasjementet sitt. Han skal nå videre på folkehøyskole.

Vil ha mer jobb

– Vi vil gjerne ha flere oppdrag til elevene våre, da vi ser vi kan flette inn mye annen undervisning som matte og språk på en fin måte i arbeidstreningen, sier Petter.

Avdelingen skal lage en brosjyre som forteller hva slags jobber elevene helst tar på seg, og håper nye oppdrag vil komme inn. Eleven som går på tilrettelagt skal videre på en tilrettelagt arbeidsplass der oppdragene blir å pakke pappesker eller lignende repetitivt arbeid.

– Det at de har så god trening i lignende oppgaver fra Innovasjonsparken er veldig viktig når de slutter her hos oss, og går over i arbeidslivet, sier Petter.

Dagens økt med arbeidstrening er snart over. På kort tid har Meli og Kahlid brettet brev og lagt i hundre konvolutter. Nå skal det frankeres. Fristen er klokken 16:00, men ungdommene er ferdig i god tid før kl 12:00.