Hopp til innholdet

Samarbeidsdagene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Siste uken før jul hvert år organiserer Ullern videregående og Oslo Cancer Cluster samarbeidsdagene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her får elevene muligheten til å bli kjent med alle som holder hus i parken.

Hvem er vi som deler bygg? Hva er vi opptatt av? Hva jobber vi med og hvordan jobber vi? 

Disse spørsmålene får elevene på Ullern videregående svar på under samarbeidsdagene i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

 

Historikk og oversikt

Samarbeidsdagene starter med at elevene ved Ullern videregående møter Jónas Einarsson. Han forteller historien om Radiumhospitalet og om hvordan Oslo Cancer Cluster og Innovasjonsparken ble til. Einarsson er en av drivkreftene bak Innovasjonsparken og leder Radiumhospitalets forskningsstiftelse

Etter foredraget om parkens historie får elevene presentert en oversikt over de ulike samarbeidsprosjektene som elever og lærere på Ullern har med forskere, næringsliv og sykehus som er medlemmer av Oslo Cancer Cluster. De lærer om hvordan samarbeidet startet allerede i 2009 da bygget fremdeles var under planlegging. Her får de også en oppdatering over alle samarbeidsprosjektene som har blitt til ved å bo under samme tak. Et viktig moment i denne presentasjonene er at elevene selv blir utfordret til å tenke på hvilke muligheter, drømmer eller ideer de ser for fremtidig samarbeidsprosjekter.

 

Elevene får også lære mer om hvem de andre leietakerne i bygget er. Videre får de høre mer om hva det skolefaglig samarbeidet mellom Ullern videregående og Oslo Cancer Cluster går ut på, og hvilke muligheter som ligger her.

 

Omvisning i hele bygget

Eleven blir så delt i grupper på tvers av klasser og utdanningsprogram og sammen med lærere blir de tatt med på en omvisning i hele parken som er delt inn i en rød, gul og blå del. I den rosa blokka viser Bjørn Klem hvordan Oslo Cancer Cluster Inkubator er bygd opp og fungerer, og elevene får et innblikk i alle de ulike bedriftene som holder til her.

Kreftregisteret holder hus i den gule blokka. Her lærer elevene om hvordan ett av verdens eldste kreftregistre jobber med registrering og utarbeiding av statistikk om kreft i Norge, og hvordan kreftforskerne ved registeret bruker datane i sin forskning.

Ulike avdelinger ved Oslo universitetssykehus er i den blå blokka. Her får elevene en demonstrasjon av roboten som sykehusapoteket ved Radiumhospitalet bruker i produksjon av kreftlegemidler. Til slutt får de også komme inn på avdeling for molekylær patologi og lære mer om den nøkkelrollen patologene har innen diagnostisering av kreft på et sykehus.

 

Idémyldring blant elevene

På slutten av dagen blir elevene oppfordret til å komme med gode idéer til samarbeidsprosjekter som de kunne tenke seg selv. Her har det kommet opp flere gode ideer. Én av ideene er å lage et innovasjonsrom der samarbeid mellom utdanning, forskning, næringsliv og sykehus fysisk blomstrer i form av workshops, seminarer og idéutvikling.

Dette innovasjonsrommet er nå under oppføring med midler fra Sparebankstiftelsen.