Hopp til innholdet

Samarbeidsdagene 2019

Årets samarbeidsdager i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ble arrangert rett før høstferien 2019. Alle førsteklassene på Ullern videregående skole ble tatt med rundt i Innovasjonsparken for å bli bedre kjent med de bedriftene som de deler hverdagen med. 

Hensikten med samarbeidsdagene er at førsteklassingene på Ullern videregående skole skal få en forståelse av hva de ulike bedriftene og de ulike avdelingen ved Oslo universitetssykehus gjør.

Fellesnevneren for dem alle er kreft og mange utvikler kreftbehandling, mens Kreftregisteret samler inn statistikk og forsker på kreft, Sykehusapoteket produserer cellegift og antistoffer til pasientene som er innlagt på Radiumhospitalet og Patologiavdelingen diagnostiserer kreftpasientene.

Nedenfor er bilder fra en av gruppenes sin tur gjennom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark:

Bilde 1: Tradisjonen tro åpnet Jónas Einarsson, CEO i Radforsk samarbeidsdagene i Kaare Norum auditorium med en felles forelesning. Her forteller Einarsson om utviklingen av området på Montebello som Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er en del av. Det første Radiumhospitalet ble åpnet i 1932 og året etter ble Ullern skole flyttet fra Bestum til stedet som huser Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark i dag:

 

Bilde 2: Kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret forteller førsteklassingene om hva de gjør og hva som er risikofaktorene for å utvikle kreft. I tillegg stilte hun elevene en rekke spørsmålene om hvordan man skal regulere salg av tobakk, e-sigaretter og mye annet.

 

 

 

Bilde 3: Thor Audun Saga er administrerende direktør i Syklotronsenteret. Han fortalte elevene om hva de gjør og hva en syklotron er, og hvordan man bruker syklotron til å utvikle kreftdiagnostikk.

 

 

Bilde 4: Thermo Fisher sin ledelse holder også hus i Innovasjonsparken og fortalte elvene om Ugelstadkulene og hvordan dette er utgangspunktet for milliarder av diagnostiske tester verden over i dag, 45 år etter oppdagelsen av dem.