Hopp til innholdet

Praktisk arbeid på utplassering

Ullern videregående er en av få skoler i landet som kan tilby sine elever utplasseringer innen en rekke ulike fagområder. «Det er spennende å få innblikk i hva som foregår på et laboratorium. På skolen har vi mye teori, her får vi erfare teorien i praksis,» sier Alexandra Strømme.

I januar i år fikk elever i tredje klasse på Forskerlinja, studiespesialisering med fordypning i realfag og helse- og oppvekstsfag ved Ullern muligheten til å delta på fem ulike utplasseringer. Tre ulike forskningsgrupper ved Universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus åpnet dørene sine for elevene, i tillegg til en bedrift, samt brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus.

Utplasseringene er et unikt tilbud til elevene på Ullern som er muliggjort på grunn av det skolefaglige samarbeidet mellom skolen og Oslo Cancer Cluster.

Tilbakemeldingene fra både elever og de ansvarlige som hadde besøk av elevene er entydig positive, dette gir merverdi for alle involverte.

Alexandra Strømme og Kelly Yong Kreutzmann Teigen var utplassert på Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), som er et nasjonalt forskningssenter under Universitetet i Oslo.

Forskerne Nikolina og Stine syntes det var veldig hyggelig å ha Kelly og Alexandra på utplassering. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Her fikk de tilbringe tre spennende dager i forskningsgruppen til Nikolina Sekulic der de lærte grunnleggende laboratorieteknikker for å forske på proteiner som er sentrale i å sørge for at celledelingen i cellene våre fungerer optimalt.

I tillegg til å jobbe praktisk, er det veldig nyttig å se hvordan arbeidslivet fungerer og snakke med forskere om hvordan det er å være forsker. Ikke bare har vi lært masse på laben, men vi har besøkt andre forskningsgrupper her også, blant annet en som jobbet med zebrafisk, det var veldig gøy, sier Kelly.

Veileder for jentene disse dagene har primært vært forsker Stine Malene Hansen Wøien, og hun har bare godt å si om jentene som har vært på utplassering.

Det er første gang vi har hatt elever fra videregående på besøk her i laben. Der har vært veldig spennende og inspirerende. De er så interessert og stiller mange spørsmål, og det er gøy å få vist frem hvordan ting fungerer hos oss, sier Stine.

Under kan du lese mer om de andre utplasseringene som elevene fikk delta på:

Simula med Vegard Vinje

Vemund Tuv var en av seks gutter på utplassering hos Vegard Vinje på Simula. Her presenterer han sin tolkning for medelevene sine. Foto: Monica Flydal Jenstad.

Trykket i hjernen er viktig for å fjerne avfallsstoffer, og derfor måles det hos pasienter med for eksempel vannhode. Men hvordan skal man klare å analysere og tolke denne typen målinger? Dette har Vemund, Odin, Maximiliam, Cajetan, Mattis og Nikolai prøvd å løse de siste dagene med god hjelp fra Vegard Vinje på Simula Research Laboratory.

Vegard Vinje er også mentor for elever på Forskerlinja til Ullern. Les mer om han her «Førsteårselevene på Forskerlinja møter elevene».

Neuroplastisitet og forskningsgruppa til Marianne Fyhn på Universitetet i Oslo

Olav Magnus, Julian, Mira og Elida er iført sterile labklær og er klare for å besøke rottene på laboratoriet til forsker Marianne Fyhn. Foto: Monica Flydal Jenstad.

Hva skjer egentlig i hjernen når man lærer? Ved å se på hjernecellene til rotter som gjør ulike oppgaver, og hjerneceller i kultur kan man finne ut masse om dette. Mira, Elida, Olav Magnus og Julian fikk være med forskningsgruppen til Marianne Fyhn som jobber med neuroplastisitet på Institutt for Biovitenskap (UiO), og teste alle de ulike typene metoder man benytter innenfor dette forskningsfeltet.

Les mer om en tidligere utplassering hos Marianne som vi har skrevet mer detaljert om her «Rottetrening, hjerneaktivitet og tverrfaglighet».

Molekylær cellebiologi i forskningsgruppen til Harald Stenmark ved Institutt for Kreftforskning

Elevene utplassert i gruppa til Harald Stenmark fikk gjøre mye spennende laboratoriearbeid. Foto: Monica Flydal Jenstad.

Gruppa til Harald Stenmark er blant de fremste på kreftforskning i verden. Tolv heldige elever fikk være der i fire dager og blant annet dyrke cellekulturer, farge cellene for ulike strukturer, kjøre Western blot og mikroskopere med konfokallasermikroskop. Metodene brukte de i forbindelse med reelle forsøk hvor de blokkerte og modifiserte proteiner som er blant annet er viktige for å reparere skadde lysosomer, og som gjør at cellene kan bevege seg gjennom vev.

Harald Stenmark sin gruppe har tatt imot elever fra Ullern på utplassering i en årrekke. Her kan du lese mer om hva en tidligere gruppe fikk prøve seg på i «Operasjon bananfluer».

Hvordan se hva som er kreft ved brystdiagnostisk senter

Yara og Alma tar realfag ved Ullern, og syntes det var veldig lærerikt å ha utplassering ved brystdiagnostisk senter. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Yara og Alma fordyper seg i realfag på studiespesialisering og fikk i sin utplassering på brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus skygge og lære hvordan helsepersonell som utfører mammografi, screening, utredning og oppfølging av kreftsykdommer i bryst jobber. Her fikk de blant annet sitte sammen med røntgenleger og se på bilder av bryst for å lære gradering av potensiell kreft i brystet.