Hopp til innholdet

Mentorordningen er vinn-vinn-vinn

Forskerlinja på Ullern videregående skole tilbyr alle tre trinn mentorordning. Det vil si at ulike forskere, gründere eller andre dyktige mennesker er mentorer for elevene i de tre klassene. Dette er en vinn-vinn-vinn for alle involverte, både elever, mentorene og lærerne er storfornøyd med ordningen.

I høst har vi tatt en prat med både lærerne, elever og mentorer etter første mentormøte for å høre hva de får ut av ordningen, og det er ikke så rent lite.

Ragni Fet (t.v) og Monica Flydal Jenstad er ansvarlige for Forskerlinja ved Ullern videregående skole. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Ragni Fet og Monica Flydal Jenstad, prosjektansvarlige for Forskerlinja:

Vi som lærere er veldig glade for mentorordningen. Møtene med mentorene, særlig det første, er med på å åpne øynene til elevene for at så lenge man følger interessene sin så vil spennende muligheter dukke opp innen mange ulike felt. Også felt som de i utgangspunktet trodde de ikke var kvalifiserte for. Ordningen skaper entusiasme hos elevene ved at de både føler seg sett og hørt, og at de kan stille dem spørsmål om hva som helst. Det at det er mange veier til Rom blir tydeligere gjennom denne ordningen. Elever skjønner også etter hvert at det ikke er farlig å ta kontakt og spørre om hjelp, og de ser at forskere like å snakke om det de driver med.

Max Følstad-Andersen, elev i andre klasse på Forskerlinja:

Max Følstad-Andersen går andre året på Forskerlinja. Han synes det er gøy å lære av mentorene fordi det er lettere å se hva han kan bruke realfag til. Foto: Privat.

Hva synes du om det å ha mentorer og være en del av en mentorordning?

Personlig synes jeg det er veldig interessant og gøy å ha mentorer og være en del av mentorordningen. Det er noe ved det å se hva man virkelig kan oppnå med realfag og forskning. I tillegg har mentorene bred kompetanse og kan mye spennende og interessant. Utrolig gøy å høre dem prøve å forklare det komplekse og uforståelige de driver med i enkle ord. I tillegg var det interessant med utplassering hos mentorene, til tross for at jeg bare har vært med på det én gang. Det var lærerikt og gøy med en litt annerledes dag og annen form for læring. Det jeg også synes er gøy med mentorene er at de ikke er begrenset av en læreplan, noe som gjør at de kan bare snakke og forklare i vei om alt mulig rart av det vi måtte lure på.

Hva får du ut av det, og får du informasjon og kunnskap av mentorene som er viktig når du tenker videre på utdanning og jobb?

Personlig synes i hvert fall jeg det er ganske motiverende å ha noen fagpersoner som skal veilede oss. I tillegg viser de virkelig hvor mye man kan oppnå med realfag. Noen av de mentorene har jo gjort ganske mye utrolig.

Det jeg vil si jeg kanskje lærer mest rundt er det med muligheter. Hvilke muligheter som finnes. Hva som er positive og negative sider ved ulike yrker og arbeidsplasser. Hva som er mulig å studere, og rett og slett hvor mange muligheter som finnes. Jeg opplever i hvert fall selv at vi på videregående får ekstremt lite informasjon om hvilke utdanninger som krever hvilke fag, og hvilke yrker som krever hvilke utdanninger. Mentorordningen synes jeg personlig er en ganske god måte å vise en liten side av hva man eventuelt kan bruke feks matte eller fysikk til. Jeg liker spesielt godt at mentorene er utdannet innenfor noen av de kanskje mest relevante utdanningene for oss (realfagsrelaterte).

Annet du synes er viktig med mentorordningen?

Jeg synes at det er veldig gøy å møte så engasjerte og interessante mennesker og bare høre på alt det rare de har gjort, og best av alt få dem til å forklare hva de gjør, for eksempel noe greier rundt kvantefysikk, i enkle ord.

Jeg synes også det er veldig gøy å møte virkelig suksessfulle personer med realfagsbakgrunn fra Norge der noen til og med er fra Ullern-området. Der alle har gått mange av de samme universitetene som vi eventuelt kommer til å gå på, de har vært gjennom samme skolegang som oss og noen har til og med hatt eksakt samme læreplan. Det gir virkelig et annet perspektiv på egentlig alt rundt arbeidslivet og utdanning osv. Og viser at egentlig hvem som helst kan bli eksperter innenfor sitt felt, og at det ikke skal så voldsomt mye til før en av oss klarer å starte vårt eget firma. Det viser i tillegg at utdannelse og det å gå på Forskerlinja virkelig kan være verdt det.

Henrik Andersen Sveinsson, nærmest kamera, synes det er spennende å være mentor. Ved siden av ham ser du de andre mentorene for andre klasse på Forskerlinja: Erik Tellgren ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, Øyvind Kongstun Arnesen, styreleder i Curida og Oslo Cancer Cluster, samt konsulent for Radforsk og Canica og bakerst Katrine Ro Hoech, CEO i Nordic Brain Tech og tidligere elev ved Ullern. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Henrik Andersen Sveinsson, fysiker og forsker ved Universitetet i Oslo og mentor for andre klasse ved Forskerlinja.

Hvordan synes du det er å være mentor for Forskerlinja?

Jeg synes det er spennende. Det er alltid interessant å diskutere fag med folk som er interessert, og elevene på Forskerlinja er veldig interessert i mange faglige problemstillinger. Alt fra kvantemekanikk til kunstig intelligens til bioteknologi til hvordan man kan starte kunnskapsbedrifter.

Du har selv gått på videregående, er dette noe du kunne hatt nytte av da?

Absolutt! Jeg ble veldig inspirert av å høre om hvordan man kunne gå videre med fagene til etter videregående skole, og det er jo noe av det vi prøver å vise som mentorer. Når det er sagt, så hadde jeg mange lærere på videregående som var veldig gode til å synliggjøre mulighetene med fagene!

Hva får du igjen for å være mentor?

Spennende diskusjoner og en mulighet til å lære om hva elevene er opptatt av. Også er jo gleden av å bidra helt reell.

Anna Sofia Sjøvik, elev i tredje klasse på Forskerlinja:

Anna Sofia Sjøvik går i tredje klasse på Forskerlinja og er kjempefornøyd med mentorordningen hun er en del av. Foto: Privat

Hva synes du om det å ha mentorer og være en del av en mentorordning? 

Det å ha fått være del av mentorordningen gjennom tre år på Ullern videregående skole har vært veldig spennende. Å ha muligheten til å snakke med og stille spørsmål til anerkjente fagfolk er helt unikt, og har vært til stor inspirasjon for mange. Spesielt for tredjeklassingene som snart må ta valg om videre studier. Ordningen bidrar til også til variasjon i en ellers ganske lik hverdag, noe som kan virke som en «motivasjons boost». I tillegg føler man seg svært tett på fremtiden ved å høre hva mentorene driver med til daglig og alle mulige ideer man kan bygge videre på.

Hva får du ut av det? 

Mentorordningen har bydd på spennende og aktuelle foredrag om ulike temaer som alle har vært høyst aktuelle for det vi lærer på skolen. Det som er fint er at dette gir oss eksempler på praktisk bruk av det vi lærer, ofte med en høyst relevant twist. Ordningen åpner også muligheten for samarbeid i fag som f.eks. teknologi og forskningslære hvor mentorene enten kan veilede oss eller videre sette oss i kontakt med andre.

Får du informasjon og kunnskap av mentorene som er viktig når du tenker videre på utdanning og jobb? 

Personlig synes jeg det var interessant å høre om hvilke egenskaper en forsker burde ha. Her la nemlig alle mentorene vekt på viktigheten av genuin interesse og ønske om samarbeid.

Helt til venstre i bildet ser du Vegard Vinje, som er tidligere elev ved Ullern og nå er mentor for tredje klasse ved Ullern. Ved siden av ham ser du de andre mentorene: Bjørn Klem som er CEO i AdjuTec Pharma, Steven Ray-Wilson som er professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og Janne Nestvold som leder Oslo Cancer Cluster Inkubator. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Vegard Vinje, mentor for tredjeklasse ved Forskerlinja og forsker ved Simula. Vinje har selv vært elev ved Ullern videregående.

Hvordan synes du det er å være mentor for Forskerlinja?

Det er morsomt å se ivrige elever som viser stor nysgjerrighet innenfor vitenskapelige spørsmål. Videre er jeg imponert over deres struktur og evne til å tenke fremover mot studier, jobb og karrieremuligheter innenfor forskningsfeltet.


Du har selv vært elev på Ullern, er dette noe du selv kunne hatt nytte av da?

Da jeg var elev på Ullern gikk jeg i en toppidrettsklasse, da jeg satset langrenn på det tidspunktet. Opplegget var at jeg fikk tatt toppidrett som valgfag, med egenrapporter fra trening og konkurranser til faglærer. Her hadde jeg selv ingen mentor å sparre med, noe som sikkert hadde vært nyttig i kombinasjon toppidrett versus studier. Jeg var ivrig i både realfag og idrett, og hadde det eksistert en mentorordning for forskning hadde jeg nok ønsket å delta på noe slikt i tillegg. Det ville nok kunne gitt meg noen perspektiver på hva man kan jobbe med som forsker, og ikke minst hvilken ettertraktet kompetanse man har generelt dersom man tar en forskerutdanning (PhD) i realfag og programmering.

Hva får du igjen for å være mentor?

Jeg synes alltid det er morsomt å følge med på kunnskapsnivået og interessene til unge som en dag kanskje ender opp som forskere. Det å inspirere andre inn i en interesse/karrierevei jeg tror de vil trives med er en glede i seg selv. I tillegg gir det meg en pekepinn på hva elever fra videregående skole kan og er interessert i, noe som er verdifullt inn mot opplegg for undervisning første året på universitetet, og senere for å definere sommerjobber, masterprosjekter og lignende.

Annet du synes det er viktig å få fram om mentorordningen?

Jeg synes det er flott at mentorordningen ikke bare er en veiledning inn mot forskningsprosjektene, men at mentorene også kan fungere som informasjonskilde eller diskusjonspartner angående elevenes studie- og karrierevalg.

Aktivitetene som gjennomføres med mentorene i løpet av et skoleår er følgende:

  1. Bli-kjent-møte med pizza (oktober 2022) – Mentorene forteller kort om egen bakgrunn, og elevene stiller spørsmål.
  2. Besøk hos mentorene (2-3 timer – jan/ feb. 2023) – Elevene blir delt i grupper og får innblikk i hverdagen til mentorene
  3. Veiledning av elevenes forskningsprosjekter – elevene gjør små forskningsprosjekter i grupper og mentorene kommer innom og veileder mht forsøksdesign osv.
  4. Postersesjon (2 timer, mai-juni 2023)