Hopp til innholdet

Kjemi til gjensidig glede

40 kjemielever med fordypning i kjemi fikk en dag i februar en fordypningsdag av det sjeldne i faget. Bedriften Arctic Pharma i Oslo Cancer Cluster Inkubator inviterte dem med på laben og ga en lang og inngående forelesning i kjemien bak medisinen de utvikler for å behandle kreft.

Karl J. Bonney er forsker i bedriften og startet fordypningsdagen med en interaktiv forelesning på engelsk om kjemien i stoffet som Arctic Pharma håper skal være effektiv mot kreft.

Bonney presiserte for elevene at bedriften er på et tidlig stadium i utviklingen, og at det vil ta omtrent tre til fire år før de eventuelt vil starte studier i mennesker for å se om stoffet er effektivt.

Elevene som tar kjemi som fordypning i siste året på videregående var tydelig fascinert av det de fikk høre, og stilte en rekke gode spørsmål til både foreleser Bonney og kjemilærer Karsten som deltok for å forklare de vanskeligste termene på norsk.

 

Sukker-hungrige kreftceller
Arctic Pharma utnytter et kjent biologisk trekk ved kreftceller, nemlig det at de liker sukker, det vil si at de har en søt-tann. Dette kalles for «Warburg-effekten» og er så langt ikke noe som er utnyttet innen kreftbehandling. Men siden dette er et så karakteristisk trekk ved kreftceller, er det naturlig å tenke seg at dette kan være en innfallsport for en behandling.

Arctic Pharma er et ev de små firmaene i Oslo Cancer Cluster Incubator som er ko-lokalisert med Ullern videregående skole. På grunn av plassmangel på kjemi-laben i inkubatoren har Bonney fått låne kjemilab av skolen for å gjøre forsøk på sitt kjemiske stoff som skal utvikles til å angripe «Warburg-effekten».

Kjemidagen hos firmaet var derfor en takk for lån av lokaler, og for å inspirere de unge kjemielevene til å studere kjemi videre på universitet og høyskole.

 

Se video fra besøk på Arctic Pharma sin lab: