Hopp til innholdet

Hvordan se hva som er kreft ved brystdiagnostisk senter

Yara Majid Hama og Alma Bendiksen fordyper seg i realfag på studiespesialisering. I sin utplassering på brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus fikk de muligheten til å skygge helsepersonell og lære hvordan de utfører mammografi, tyder mammografibilder og utreder og følger opp kreftsykdommer i bryst.

Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus har to avdelinger i Oslo, hvorav den ene er lokalisert i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, samlokalisert med Ullern videregående skole.

Yara og Alma hadde dermed veldig kort vei til sin to-dagers utplassering her.

Når jeg møter jentene sitter de på kontoret «Consensus» som er dominert av store skjermer. Foran skjermene sitter de ro røntgenlegene Terese Lie og Åse Tangerud og ser på mammografibilder av kvinnebryst.

Åse (t.v) og Terese (bak) tar seg god tid til å forklare Alma og Yara hva de ser på de ulike mammografibildene. Foto: Fartein Rudjord

-Kvinner mellom 50-69 år blir invitert til mammografi i Norge. Vi sitter her med de bildene hvor legene er i stuss om det er kreft eller ikke, så vår oppgave er å gradere dem fra 1 til 5, der 1 er ingenting og 5 er definitivt kreft, sier Åse.

Åse leder avdelingen for brystdiagnostikk og er overlege.

Hun og Terese skal gå gjennom bilder av omtrent 70 kvinnebryst denne ettermiddagen. De kvinnene som får gradering 4-5 går rett inn i pakkeforløp for kreft og får time til videre undersøkelser i løpet av en uke.

Åse og Terese diskuterer hva de ser, mens Yara og Alma dels lytter og dels stiller spørsmål.

Tidligere på utplasseringen har de to jentene fått være med radiografene når de tar mammografibilder, og vært med røntgenlegene når de utfører ultralydundersøkelser  og tar prøver i brystet. De har sett på mange mammografibilder og planlagt og deltatt på tverrfaglig møte sammen med kreftleger, patologer og kirurger.

Så hva synes Yara og Alma om å tilbringe tre skoledager ved brystdiagnostisk senter?

Yara og Alma stortrivdes på utplassering på brystdiagnostisk senter i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her fra gangen i senteret som er malt i i ulike sjatteringer av rosa. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

Alma: Jeg synes det er veldig fint med tanke på hva vi skal studere videre. Her jobber det mange ulike yrkesgrupper og vi ser hvordan det er å jobbe med realfag i praksis. Vi ser virkelig de ulike mulighetene vi har her.

Yara: Jeg er helt enig med Alma. Man kan fort få inntrykk av at det kun jobber leger på sykehus, men det er jo så mange andre yrkesgrupper her, som radiologer og radiografer. Det har vært superspennende å lære mer om bildetaking og bildediagnostikk og se hvordan de ansatte her jobber sammen i team rundt pasientene.

Begge: Du må få med deg at vi føler oss så godt ivaretatt her. Vi har blitt inkludert av de ansatte helt fra starten av og fått lov til å stille spørsmål hele veien. Vi har til og med fått være med i møter med pasienter, noe som var både veldig skummelt og veldig fint på samme tid. Vi har hatt det veldig bra her!

Til dette sier røntgenlege Åse Tangerud og kollegaene hennes på brystdiagnostisk avdeling:

Det har vært så fint å bli kjent med Ullernelevene. De har vært så interesserte, stilt spørsmål og vist engasjement. Det har vært en inspirasjon for oss å bli kjent med neste generasjon som skal ta fagfeltet vårt inn i fremtiden.

I tillegg til Yara og Alma har avdelingen hatt to elever fra helse- og omsorgsfag på utplassering denne uken, og uken etter at jentene har vært her skal de ha fire elever til på besøk.