Hopp til innholdet

Hvem jobber egentlig på et sykehus?

Fagdagen for elevene ved helsefagarbeider og realfagselevene ved Ullern videregående skole gir et unikt innblikk i alle profesjonsyrkene som jobber på Radiumhospitalet. Overlege ved sykehuset Truls Ryder er primus motor for denne årlige seansen.

Og – det er nettopp Ryder selv som starter Fagdagen med å fortelle om medisinsk historie og historien til Radiumhospitalet for elevene. Hans motivasjon for å arrangere fagdagen og en påfølgende to-dagers hospitering ved sykehuset for et ti-talls elever, skyldes at datteren hans var elev på Ullern tidligere.

Truls Ryder forteller noen av elevene hva de kan forvente på utplassering på Radiumhospitalet. Foto: Bente Prestegård

-Jeg skjønte at hun og medelevene fikk lite informasjon og inntrykk av hva vi som jobber på et sykehus faktisk gjør. I dag går hun selv på medisin, og jeg tenker det er lurt at dere får et inntrykk av oss og arbeidet vi gjør før dere selv skal velge veien videre etter videregående, sier Ryder.

Ryder ble etterfulgt av professor Kjersti Flatmark som også er overlege, hun på gastrokirurgisk avdeling.

Hun fortalte elevene om kreft og kreftbehandling, og da særlig tykk og endetarmskreft.

Kreft er en veldig vanlig sykdom. 37 000 mennesker fikk kreft i 2022, og pasientene får mye plager uavhengig av om de dør eller ikke av sykdommen, sier Flatmark.

Hun lurer så på om elevene vet hva kreft er og hva som er årsaken til det? Elevene lar seg lett engasjere, og stiller Flatmark mange spørsmål. Avslutningsvis forteller hun hvordan de i dag behandler kreft på Radiumhospitalet, med alt fra strålebehandling, til cellegift til mer målrettet medisin og immunterapi.

Kjersti Flatmark er ekspert på kreft i tykktarm og mage, og forklarte elevene hvordan kreft oppstår og hvordan de behandler kreft på Radiumhospitalet. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Kahoot om HPV-viruset

Neste ut på programmet var Ameli Tropé som jobber som overlege ved Kreftregisteret og er ansvarlig for livmorhalskreftprogrammet.

Hun gjennomførte innlegget sitt for elevene som en Kahoot der de måtte svare på 15 spørsmål med ulike påstander om HPV, livmorhalskreft, sex og kreft i penis, anus og svelg.

Dere er snart russ og jeg tenker det er lurt at dere er klar over konsekvensene av å ha mange sex-partnere, spesielt om det skjer uten kondom, sier Trope´.

Hun fortalte også om livmorhalskreftprogrammet i Norge der norske kvinner hvert tredje året blir kalt inn til å ta en celleprøve for å sjekke for HPV-virus og forandringer i cellene i livmorhalsen.

Tropé avsluttet med å gi elevene ros for kunnskapen sin, og sa at andre voksne mennesker ikke klarte seg like bra i Kahooten som dem.

Bedøvelse av pasienter

Knut Erling Juul-Hansen er anestesilege ved Radiumhospitalet, og fortalte mer om hva dette innebærer. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

Neste ut til å prate for elevene var overlege Knut Erling Juul-Hansen som er anestesilege ved Radiumhospitalet.

–Anestesi betyr uten fornemmelse, det vil si uten følelse, ja bedøvelse. Det finnes en rekke ulike former for bedøvelse alt fra lokalbedøvelse til narkose og faget mitt er delt inn i fire søyler: Selve narkosen, akuttmedisin, smertebehandling og intensivbehandling, sier Juul- Hansen.

Han forteller videre at bedøvelse ble funnet opp i 1846 av en tannlege i USA som begynte å bruke eter og lystgass. Før det hadde man ikke mulighet til å bedøve mennesker når de trengte å operasjon.

Vi er et nytt fagområde og det finnes kun 1200 anestesileger i Norge i dag. Arbeidet vårt er preget av samarbeid, og vi jobber tett i store team inne i operasjonssalen, sier Juul-Hansen.

Anestesilegen har også ansvaret for de aller sykeste pasientene på sykehuset, de som ligger på intensivavdelingen. Dette er en høyspesialisert sykehuspost som koster mellom 40.000 – 50.000 per døgn per pasient.

-Vi som jobber med anestesi er også en viktig del av behandling av mennesker når det skjer ulykker og katastrofer. Her er samarbeidet med andre nødetater veldig viktig, sier Juul-Hansen.

Etter en kort pause fulgte en rekke andre spennende innlegg med overlege Anna Winge-Main om føflekkreft, radiologi med overlege Marianne Fretheim og plastikkirurg med klinikksjef og professor Kim Tønseth.

Elevene fikk også er sterkt møte med kreftpasienten Katrine Eriksen Kopperud og hennes lege Kristina Lindemann.