Hopp til innholdet

– En annerledes praksis

Aranya Pageerathan og Kristina Qazimllari har sin ukentlige praksis på Vardesenteret våren 2017. Her lærer de å være til stede for kreftpasienter og pårørende som trenger avkobling.

Klokken er ti en torsdag og Aranya Pageerathan og Kristina Qazimllari sitter ved et av bordene i Vardesenteret sammen med Eli Jorun Syvrud som er senterkoordinator her. Eli Jorun gir elevene tilbakemelding på en rapport de har skrevet om praksisen sin så langt.

Rapporten er bakgrunn for evaluering av Aranya og Kristina. De går i andre klasse på helsefagarbeider med studiekompetanse.

– Disse to her har lært så mye på kort tid, det er så imponerende, sier Eli Jorun.

Jentene smiler fornøyd med tilbakemeldingen, og forteller engasjert at de lærer mye om seg selv og sine egne følelser på Vardesenteret.

– Et av fagene vi har på skolen er kommunikasjon. Her på senteret lærer vi mye om hvordan vi skal prate med dem som kommer hit, uten å dele for mye av våre egne erfaringer eller spørre for mye. Filosofien er å se et menneske helhetlig, og det lærer vi mye av, forteller Aranya og Kristina.

De er bevisst på at dette er viktig lærdom de kommer til å ta meg seg videre inn i arbeidslivet, uavhengig av yrke.

 

Pilotprosjekt for skolen og Vardesenteret

Utplasseringen som Aranya og Kristina har på Vardesenteret er en pilot for både skolen og Vardesenteret.

– Vi hadde med alle elevene på ett besøk hit til Vardesenteret i både 2015 og 2016. Da jeg hørte hva Eli Jorun sa om hvordan de bruker kommunikasjon i sin virksomhet, så samsvarte dette med hva elevene lærer på skolen og viktige kompetansemål. Så ut fra besøkene ble idéen om utplasseringen til, forteller Marianne Ueland Coucheron, avdelingsleder vg1 og fagansvar helse og oppvekst.

Hun tror ikke denne utplasseringen hadde kommet i stand uten det skolefaglige samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster.

-Det er veldig flott og kunne gi elevene en annen type utplassering enn det vi vanligvis har. Det er supert at elevene ser at fagkompetansen fra skolehverdagen kan brukes i arbeidslivet, sier Marianne.

Vardesenteret har aldri tidligere tatt imot elever i praksis.

– Jeg synes det er en stor verdi for Vardesenteret at det er unge mennesker tilstede som kan bidra. Det blir så god stemning her. I tillegg er det viktig å gi dem mulighet til arbeidserfaring tidlig, sier Eli Jorun.

 

Ryktet går

Hver dag har de ansatte og frivillige på Vardesenteret et log-in møte der de sammen gjør seg klar for dagen gjennom refleksjoner fra samtalekort som Kreftforeningen har utviklet. Etter det går Aranya og Kristina tilbake på skolen vegg i vegg for å forberede dagens aktiviteter.

– Vi har kjøpt inn et spill som heter Ryktet går. Dette er et spill hvor deltagerne ikke prater, men ved tegning skal de kopiere hverandre, litt som hviskeleken, der spenningen er om den siste tegner det som den første gjorde, forteller Aranya.

– Vi synes dette er et passende spill og aktivitet her, hvor mennesker skal komme og koble av fra sykdom, og ikke nødvendigvis snakke, sier Kristina.

Praksiselevene har også malt, forberedt til kviss og andre aktiviteter. Før de går hjem er det tid for et log-ut møte. Her går alle gjennom dagen sammen, snakker om det som har skjedd og gir hverandre tilbakemeldinger.

– Og den fine tilbakemeldingen du fikk på det forrige log-ut møtet Aranya, den synes jeg du skal skrive mer om i rapporten din. Dere må ta til dere ros, sier Eli Jorun.