Hopp til innholdet

Ble enda mer motivert til å bli sykepleier

Kajsa Dammann Skare og Pernille Øistad Hagelund skygget sykepleierne på sengepost A5 på Radiumhospitalet i to dager, fikk bli med på operasjon og møtte kreftpasienter. Kajsa opplevde ekstra motivasjon etter hospiteringen for å forfølge drømmen om å bli sykepleier.

Kajsa og Pernille går begge siste året på helse og oppvekstfag på Ullern videregående skole. Så langt i studiet har de hatt utplassering i barnehage og på sykehjem, så dagene på Radiumhospitalet var første gang de var innom spesialisthelsetjenesten.

Her fikk de innsikt i hvordan jobbhverdagen er for sykepleiere og hjelpepleiere, og den var ikke helt som forventet. Vi tok en prat med jentene om deres opplevelse:

Hva synes du om hospiteringen på Radiumhospitalet?

Kajsa:

Den var veldig bra. Jeg har lenge vurdert å bli sykepleier og for meg var det derfor relevant å være på Radiumhospitalet disse to dagene. Vi hører mye om det spennende og actionfylte sykepleieryrket i media, men her erfarte vi hverdagen: Vi lærte om de tekniske systemene de bruker og vi så at de ikke løper rundt og holder på med liv og død hele tiden. Det var og veldig spennende å møte pasientene, snakke med dem og høre deres historier. De som jobbet på sengeposten var veldig engasjerte og ønsket å lære bort til oss, de dro oss med og vi ble møtt på en veldig hyggelig måte av alle.

Pernille:

Den var kjempebra. Jeg koste meg veldig og lærte mye, spesielt den andre dagen da vi fikk være med på en operasjon. Jeg har vært litt usikker på om jeg har lyst til å bli sykepleier, men dette vakte ny interesse.

Var det noe som overrasket deg i løpet av hospiteringen?

Kajsa:

Jeg ble overrasket over hvor mye oppfølging pasientene får på sengeposten de ligger på etter operasjon. Det var to sykepleiere på hvert rom og det virket som de fikk veldig god kontakt med pasientene selv om de ikke lå der så lenge. Jeg trodde ikke pasientene fikk så god oppfølging.

Pernille:

Jeg ble overrasket over hvor godt samhold det var mellom dem som jobbet på sykehuset. Jeg fikk inntrykk av at alle kjente hverandre uavhengig av om du var hjelpepleier, sykepleier eller lege. De kunne navnene på hverandre og alle virket likestilte.

Pernille og Kajsa på Ullern videregående skole der de går siste året på helsefag. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

For å bli valgt ut til å være med på hospiteringen måtte dere skrive en søknad om hvorfor dere var motivert til å delta – hva skrev dere da?

Pernille:
Jeg skrev at jeg var interessert i å lære noe nytt. Vi lærer på en annen måte gjennom praksis, når vi møter ekte mennesker, både dem som jobber og pasientene. Jeg er usikker på om jeg vil bli sykepleier, så jeg ville se om jeg hadde interesse for det, og skrev at utplasseringen kanskje kunne hjelpe meg til å avgjøre det.

Kajsa:
Jeg har tenkt på å bli sykepleier lenge, så jeg ønsket å bli med på hospiteringen for å få et forsprang på studiene. Jeg fikk enda mer lyst til å bli sykepleier etter hospiteringen, så det var veldig bra med muligheten vi fikk på Radiumhospitalet.

Kajsa forteller at hun har en ekstra motivasjon for å bli sykepleier:

Søsteren min har vært mye syk gjennom hele oppveksten vår, og hun har vært mye på sykehus. Jeg har på grunn av denne opplevelsen lyst til å bli sykepleier for å gjøre en forskjell for både pasienter og pårørende. Jeg har dessverre møtt mange dårlige sykepleiere. På Radiumhospitalet så jeg hvor stor innvirkning sykepleierne har på pasientens liv, og hvor takknemlige pasientene var.

Hva synes dere om fagdagen som ble arrangert i forkant av hospiteringen?

Kajsa og Pernille:

Fagdagen var veldig interessant. Vi fikk innblikk i hva de gjør på Radiumhospitalet og fikk informasjon om de ulike utdanningene de som jobber der har. Alle som snakket til oss var så engasjerte at de gikk over tiden, og de snakket til oss på en måte som gjorde at vi forsto hva de sa, selv om de jobbet med veldig komplekse ting.


Det er overlege Truls Ryder ved Radiumhospitalet som har tatt initiativ til den årlige fagdagen for elevene ved Ullern, og at ti av dem i etterkant av denne dagen hospiterer ved ulike avdelinger på Radiumhospitalet.

Truls Ryder forteller noen av elevene hva de kan forvente på utplassering på Radiumhospitalet. Foto: Bente Prestegård.

Les mer om dette i disse artiklene: «Hvem jobber egentlig på et sykehus» og «Operasjoner, saft og bedøvelse».