I spesialisering til å bli lege

Aksel Stien gikk ut av Ullern videregående i 2011. I dag er han lege i spesialisering på Ullevål som er en del av Oslo universitetssykehus. Aksel har alltid villet bli lege, og lærte mye på utplassering på Radiumhospitalet som han faktisk ikke har lært i løpet av utdanningen sin.